fbpx

Hilversum – ‘s-Gravelandseweg 63

's-Gravelandseweg 63

Hilversum
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
32 m2
In units vanaf:
32 m2
€ 385,00
per maand excl. BTW
verhuurd

Omschrijving

Kantoorvilla 'Linde Heuvel'

In deze stijlvolle negentiende-eeuwse kantoorvilla met een totaal vloeroppervlak van ca. 439,8 m² is kantoorruimte te huur verdeeld over de kelder, begane grond, eerste verdieping en tweede verdieping. Deelverhuur is mogelijk in deze kantoorvilla.

De kantoorvilla is gelegen op een markante zichtlocatie op de hoek ’s Gravelandseweg / Van der Lindenlaan en heeft een representatieve uitstraling.

Het object is gelegen in een groene en parkachtige omgeving met op loopafstand het centrum van Hilversum.

Beschikbare units en huurprijs:

Tweede verdieping
Kantoorruimte 2.08
Oppervlakte ca. 32 m² v.v.o.
Huurprijs € 385,-
Servicekosten € 115,-
Totaal € 500,- excl. BTW per maand

Genoemde metrage is inclusief een aandeel in de algemene ruimtes.

OPLEVERINGSNIVEAU
De kantoorvilla wordt opgeleverd in representatieve, fraaie, staat en kent een compleet opleveringsniveau, inclusief onder meer de navolgende zaken en voorzieningen:
- cv-installatie;
- brandmeldinstallatie;
- pantry;
- toiletruimten.

PARKEREN
Er is één parkeerplaats beschikbaar op eigen terrein. De huurprijs bedraagt € 500,- exclusief BTW per jaar.

Servicekosten:
Huurder is een voorschotbedrag servicekosten verschuldigd, inzake de navolgende door verhuurder te verzorgen leveringen en diensten:
- levering van gas, water en elektra;
- schoonmaken van algemene ruimten;
- tuinonderhoud en onderhoud bestrating;
- brandmeldinstallatie en blusmiddelen;
- afvalverwerking;
- onderhoud cv ketel;
- 5% administratiekosten.

Verhuurder heeft het recht om het voorschotbedrag aan te passen indien blijkt dat de hoogte van het bedrag ontoereikend is en/of de omvang van het pakket van leveringen en diensten uit te breiden als daartoe aanleiding bestaat.

Jaarlijks, of zoveel eerder als de huurovereenkomst eindigt, zal verrekening tussen partijen plaatsvinden aan de hand van de werkelijk betaalde nota’s, waarbij toerekening geschiedt middels het gehuurde vloeroppervlak ten opzichte van het totale verhuurbare vloeroppervlak in kantoorgebouw. Aan de leegstaande ruimten zal in redelijkheid een toedeling plaatsvinden, cq een redelijke verdeelsleutel door de verhuurder worden voorgesteld.

INTERNET
Huurder is een voorschotbedrag internetkosten verschuldigd ter grootte van € 25,- per unit per maand.

De kosten voor het internet worden jaarlijks verrekend op de servicekosten afrekening.

HUURTERMIJN
Verhuurder streeft naar een huurrelatie van langer dan één jaar, maar is bereid flexibel mee te denken inzake de lengte van de huurtermijn.

HUURPRIJSBETALING
De huurbetalingsverplichting dient per maand vooruit te worden voldaan.

HUURPERIODE
Verhuurder streeft naar een huurrelatie van langer dan één jaar, maar is bereid flexibel mee te denken inzake de lengte van de huurtermijn.

AANVAARDING
In overleg.

BTW CLAUSULE
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ juli 2015) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

METRAGE
De in deze aanbieding genoemde metrages zijn met zorg berekend. Verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens in geval van niet correcte verrekening van de servicekosten.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.
Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever. Deze documentatie kan derhalve niet als een aanbieding worden beschouwd.

Contactpersoon

Isabelle Smink


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266