fbpx

Hilversum – Stationsstraat 30

Stationsstraat 30

Hilversum
Soort object:
Winkelruimte
Oppervlakte:
513 m2
In units vanaf:
513 m2
€ 6.250,00
per maand excl. BTW
beschikbaar

Omschrijving

De moderne winkel is markant gelegen aan de centrumring van Hilversum, op de passantenroute van het centraal station naar onder meer het marktterrein en de drukbezochte binnenstad.

Hilversum; tuinstad, mediastad!
Hilversum, als mediastad, telt ruim 92.000 inwoners en vervult een streekfunctie in het Gooi. De sterke regionale positie van Hilversum en het gunstige vestigingsklimaat, heeft een aanzuigende werking voor ondernemers uit onder meer de detailhandel, de
dienstensector en de creatieve industrie en natuurlijk de media. Het gunstige economische klimaat in Hilversum draagt tevens bij aan een levendige binnenstad met een breed scala aan winkelfiliaalbedrijven en speciaalzaken en horecagelegenheden.

Vloeroppervlak
De winkel kent een vloeroppervlak van totaal circa 512,7 m² (b.v.o.), naar huidige indeling bestaande uit circa 294 m² netto verkoopvloeroppervlak (n.v.o.) in combinatie met circa 191 m² (n.v.o.) aan magazijn met dagverblijf (pantry, toiletgroep).
De winkelruimte heeft een frontbreedte van circa 6,5 m¹ en is via de achterzijde te bevoorraden.

Opleverings-/voorzieningenniveau
De winkel wordt als ‘casco’ te huur aangeboden, waarbij de onder meer de navolgende zaken en voorzieningen volgens het principe van 'as is, where is' om niet beschikbaar worden gesteld:
- systeemplafond met LED verlichting;
- airco-units met verwarmingscapaciteit;
- gas cv-installatie;
- vloerafwerking;
- pantry (v.v. warmwaterboiler) en toiletgroep;
- elektrisch bedienbaar rolluik.

De hierboven genoemde zaken/voorzieningen maken geen onderdeel uit van het gehuurde, op grond waarvan te maken kosten wegens onderhoud, herstel, vervanging en/of vernieuwing van deze zaken voor rekening van huurder komen.

Parkeren (openbaar)
Kort parkeren (tot 1 uur) is mogelijk op de openbare parkeerplaatsen aan de Stationsstraat (betaald). Voor langer parkeren kan eenvoudig worden uitgeweken naar onder meer de tegenover gelegen parkeergarage ‘Silverpoint’, alsmede naar het nabij gelegen marktterrein.

Huurprijs
De aanvangshuurprijs voor de winkel bedraagt EUR 6.250,- exclusief BTW op maandbasis.

BTW belaste huurprijs
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Servicekosten
Niet van toepassing.

Opmerking
De naastgelegen winkel (Stationsstraat 28), is met de installatietechniek verbonden met het gehuurde. Deze huurder is een verrekenbaar voorschotbedrag aan servicekosten verschuldigd ter grootte van EUR 250,- per maand (exclusief BTW), inzake de levering van gas, water en elektra inclusief bijbehorend vastrecht. Met de tenaamstelling van de leveringscontracten voor het energieverbruik, wordt deze administratie eveneens overgenomen. Volledigheidshalve wordt genoemd dat voor de registratie van het elektraverbruik een tussenmeter is geplaatst.

Zekerheidstelling
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

Huurtermijn(en)
De huurovereenkomst kan worden afgesloten voor de duur van 5 (vijf) jaar te verlengen met aansluitende perioden van telkens 5 (vijf) jaar.

Opzegging
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van 12 maanden.

Oplevering, aanvaarding
In overleg.

Huurovereenkomst
Op basis van het model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ 2022) voor winkelruimte in de zin van artikel 7:290 BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurdersaanpassingen.

Bestemmingsplan, planregels
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Binnenstad 2013’ (alsmede het ter inzage gelegde voorontwerp bestemmingsplan ‘Binnenstad 2018’), kent aan het perceel de bestemming ‘Centrum – Stationsgebied 2 ’ toe. Op grond van deze planregels kan het gebouw onder meer worden aangewend ten behoeve van de functie:
a. kantoren;
b. een onderneming in de creatieve sector;
c. maatschappelijke activiteiten op de begane grond;
d. dienstverlening op de begane grond;
e. detailhandel op de begane grond.

Energieprestatie
De winkel beschikt over een energielabel: A+++

Vergunningen van overheidswege
Als huurder dient u zelf zorg te dragen voor het verkrijgen en behouden van de (eventueel) van overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

NEN 2580 meetrapport
Van het gebouw is een NEN 2580 meetrapport opgesteld.

Onder-/overmaat
De vermelding van de oppervlakte van het vastgoed houdt slechts een aanduiding in. Indien de werkelijke situatie daaraan niet beantwoordt, levert dit voor geen van partijen enigerlei rechtsvordering op.

Gunning
De verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor.

Disclaimer
De informatie uit deze brochure is met zorg vervaardigd. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266