fbpx

Hilversum – Steijnlaan 12

Steijnlaan 12

Hilversum
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
936 m2
In units vanaf:
936 m2
€ 125.000,00
per jaar excl. BTW
beschikbaar

Omschrijving

Riante en tevens karakteristieke kantoorvilla te huur, gelegen aan de Steijnlaan 12 te Hilversum. De villa beschikt naast ca. 25 parkeerplaatsen over een vrijstaande garage op een ruim perceel van ca. 2.500 m².

De villa is in 1911 gebouwd naar een ontwerp van de architect M.J. Mouw. En is gebouwd in opdracht van de weduwe S. Schippers uit Amsterdam, in een voor de bouwtijd karakteristieke Overgangsstijl. De villa is gesitueerd in het villapark Trompenberg, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Later is het gebouw ook nog voorzien van een aanbouw t.b.v. kantoor met souterrain. Het geheel voorziet in een groot aantal kantoorkamers van verschillende oppervlakten, waarbij de aanbouw thans in gebruik is als “kantoortuin” met grote vergader-/spreekkamers en kantine-/ontspanningsruimte in het souterrain.

LOCATIE EN BEREIKBAARHEID
De ligging in de villawijk rondom het Raadhuis van Hilversum, het AKN gebouw, en direct nabij de ’s-Gravelandseweg is als zeer goed aan te merken. Het perceel heeft tevens een 2e ontsluiting aan de Heuvellaan. In de directe omgeving bevinden zich hoofdzakelijk soortgelijke kantoorvilla’s in gebruik bij zowel bedrijven in de zakelijke dienstverlening als in de media sector.

OPPERVLAKTE
De totale verhuuroppervlakte bedraagt ca. 936 m² en is als volgt over de diverse bouwlagen verdeeld:
- Souterrain: ca. 277 m²
- Begane grond: ca. 420 m²
- 1e verdieping: ca. 147 m²
- 2e verdieping: ca. 93 m²

Voor de indeling van deze kantoorvilla verwijzen wij u naar de plattegronden, welke zijn opgenomen bij deze aanbieding. Meetcertificaat volgens NEN 2580 is voorhanden.

PARKEREN
Op het verharde buitenterrein (deels geasfalteerd en deels v.v. grind) zijn ca. 25 parkeerplaatsen aanwezig. Totale perceel omvat ca. 2.500 m².

OPLEVERINGSNIVEAU
De kantoorvilla verkeert in een goede staat van onderhoud, voorzien van een compleet opleveringsniveau, inclusief airconditioning in vrijwel alle vertrekken.

De oplevering geschied in de huidige staat, voorzien van o.a.:
- gas c.v. installatie met wandradiatoren;
- huidige vloerbedekking (laminaat en tapijt)*;
- alarmsysteem*;
- ontruimingsinstallatie*;
- enkele beglazing villa, dubbele beglazing aanbouw;
- airconditioning in de kantoorruimte*;
- kabelgoten met elektra en databekabeling*;
- systeemplafonds met LED-verlichting;
- diverse toiletvoorzieningen;
- keuken/pantry (p/verd.);
- IT-ruimte met patchkast*.

De in dit artikel aangeduide voorzieningen met een * worden om niet beschikbaar gesteld. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoording ten aanzien van deze zaken of voorzieningen. De kosten van onderhoud, herstel, vervanging of vernieuwing van deze zaken en/of voorzieningen komen geheel voor rekening van huurder.

BESTEMMING
Het vigerende bestemmingsplan “Villagebied” kent aan het perceel de bestemming “Kantoordoeleinden” toe.

MONUMENT
Door de Gemeente Hilversum is de villa aangemerkt als Gemeentelijk monument.

HUURPERIODE(N)
Bij voorkeur 5 jaar te verlengen met aansluitende perioden van telkens 5 jaar.

AANVANGSHUURPRIJS
€ 125.000,-- per jaar, excl. BTW. Parkeren inbegrepen.

SERVICEKOSTEN
Huurder dient zelf zorg te dragen voor het afsluiten van toeleveringscontracten ten behoeve van o.m. gas, water, elektra en de communicatieve diensten, alsmede diverse onderhoudscontracten t.b.v. de technische installaties, tuinonderhoud en parkeerplaatsen.

ENERGIELABEL
Volgt nog.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

ZEKERHEIDSSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 maanden (bruto) huurprijs te verhogen met de verschuldigde omzetbelasting.

AANVAARDING
In overleg.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 maanden.

GUNNING
De verhuurder/eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

BTW CLAUSULE
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ 2015) voor bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230A BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

OVER-/ONDERMAAT
Er is een NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De genoemde oppervlakten zijn hiervan afkomstig.

GUNNING
De verhuurder/eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor het verkrijgen van de overheidswege benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever.

Contactpersoon

Toine Born
Bedrijfsmakelaar


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266