fbpx

Hilversum – Vaartweg 9

Vaartweg 9

HILVERSUM
Soort object:
Winkelruimte
Oppervlakte:
105 m2
In units vanaf:
105 m2
€ 1.295,00
per maand excl. BTW
verhuurd

Omschrijving

Een in de Hilversumse binnenstad, markant gelegen winkelunit. Hilversum, als mediastad, telt circa 91.200 inwoners en vervult een streekfunctie in het Gooi. De sterke regionale positie van Hilversum en het gunstige vestigingsklimaat, trekt veel ondernemers aan vanuit onder meer de detailhandel, de dienstensector en de audiovisuele industrie. Het economische klimaat in Hilversum draagt bij aan een levendige binnenstad met onder meer een breed scala aan
winkelfiliaalbedrijven en speciaalzaken.

Vloeroppervlak
De winkel kent een verhuur vloeroppervlak van totaal circa 105 m². De ruimte heeft een frontbreedte van circa 4 m¹.
Het hierboven genoemde metrage is met zorg berekend. Van het gebouw is echter geen NEN 2580 meetrapport beschikbaar.

Opleveringsniveau
De winkel is recent gerenoveerd en wordt in de huidige staat, volgens het principe van 'as is, where is' aangeboden, daarmee inclusief onder meer de navolgende zake en voorzieningen:
- cv-installatie met radiatoren;
- winkelpui;
- basis E-installatie;
- pantry;
- toilet.

Huurprijs
De aanvangshuurprijs bedraagt op maandbasis EUR 1.295,- exclusief BTW.

Servicekosten
Ten behoeve van het individuele water- en elektraverbruik met bijkomend vastrecht is een voorschotbedrag verschuldigd ten bedrage van EUR PM exclusief BTW op maandbasis. Voor het gasverbruik en bijvoorbeeld de diverse communicatieve diensten, dient zelf de leveringscontracten te worden afgesloten.

BTW belaste huurprijs
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een waarborgsom of bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met eventueel van toepassing zijnde servicekosten en de verschuldigde omzetbelasting.

Huurperiode(n)
De huurovereenkomst wordt in beginsel afgesloten voor de duur van 2 (twee) jaar te verlengen met de daarvoor geldende wettelijke termijnen.

Opzegging
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van 12 (twaalf)maanden.

Aanvaarding
In overleg.

Huurovereenkomst (ROZ)
Op basis van het model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ 2012/2015) zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurdersaanpassingen.

Bestemmingsplan
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Binnenstad 2013’ kent aan de (bedrijfsmatig) onroerende zaak de bestemming “Gemengd - 3” toe, met daarbij de (functie)aanduiding: niet van toepassing. Op grond van de geldende planregels kan het te verhuren object derhalve worden aangewend ten behoeve van de functies:
- dienstverlening op de begane grond;
- een onderneming in de creatieve sector;
- maatschappelijke activiteiten op de begane grond;
- detailhandel op de begane grond;
- kantoren op de begane grond;.
Meer informatie via de website: ruimtelijkeplannen.nl

Parkeren
De winkel is gelegen nabij de openbare parkeergarage "Gooische Brink". Ook aan de openbare weg zijn parkeervoorzieningen voorradig (betaald).

Bijzondere bepalingen
- Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

- Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

- De genoemde metrages zijn slechts indicatief. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten.

Energieprestatie
De winkel beschikt over een energielabel: Informatie volgt.

Gunning
De verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor.

Disclaimer
De informatie uit deze brochure is met zorg vervaardigd. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar

Locatie

Map Data
Map data ©2019 Google
Map DataMap data ©2019 Google
Map data ©2019 Google

Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266