fbpx

Hilversum – Van der Lindenlaan 2C

Van der Lindenlaan 2C

HILVERSUM
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
170 m2
In units vanaf:
170 m2
€ 1.950,00
per maand excl. BTW
verhuurd

Omschrijving

Verscholen achter de statige villa's van de 's-Gravelandseweg - gelegen in een groene en rustige omgeving én op loopafstand van het centrum/station - bieden wij deze representatieve kantoorruimte van ca. 170 m² v.v.o. (met uitbreidingsmogelijkheid van ca. 89 m² v.v.o.). De ruimtes zijn speels ingedeeld en door de vele raampartijen veel daglichttoetreding en een prachtig zicht op de boomrijke omgeving. Ruime parkeergelegenheid op het terrein.

Het gebouw kent een vloeroppervlak ter grootte van ca. 170 m² v.v.o., alsmede 5 parkeerplaatsen op eigen terrein.
De mogelijkheid bestaat om Van der Lindenlaan 2B erbij te huren van ca. 89m² v.v.o. tegen een nader overeen te komen huurprijs.

OPLEVERINGSNIVEAU

Het gehuurde wordt in de huidige staat opgeleverd inclusief de navolgende voorzieningen:
• onlangs geschilderde buitenzijde;
• entree;
• toiletgroep;
• pantry;
• vloerafwerking middels bestaande vloerafwerking;
• scheidingswanden;
• verwarming.

AANVANGSHUURPRIJS
De aanvangshuurprijs bedraag € 1.950,- per maand exclusief BTW.

SERVICEKOSTEN
Huurder is een voorschot servicekosten bedrag verschuldigd ter grootte van € 30,- per m² per jaar excl. BTW. De volgende leveringen en diensten worden door verhuurder verzorgd:
- gas, water en elektra (op basis van regulier kantoorgebruik conform verbruik voorgaande jaren - van 9:00 tot 17:00 uur);
- in overleg wordt gebruik van gemaakt van de internetbekabeling, Wi-Fi en andere zaken.
Verrekening vindt jaarlijks plaats op basis van de werkelijke kosten.

PARKEREN
Er zijn momenteel 5 parkeerplaatsen beschikbaar op eigen terrein. De huurprijs per parkeerplaats bedraagt € 500,- per jaar exclusief BTW.

AANVAARDING
Per 1 mei 2021, of zoveel eerder.

HUURPERIODE
In overleg.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn welke in nader overleg zal worden bepaald.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie verlangd ter grootte van drie maanden bruto huurbetalingsverplichting.

BESTEMMING / GEBRUIK
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Noordwestelijk Villagebied’ kent aan de villa de bestemming ‘Kantoordoeleinden (K)’ toe.

BTW CLAUSULE
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ juli 2015) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

METRAGE
De in deze aanbieding genoemde metrages zijn met zorg berekend. Verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens in geval van niet correcte verrekening van de servicekosten.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.
Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever. Deze documentatie kan derhalve niet als een aanbieding worden beschouwd.
De verhuurder/eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Contactpersoon

Isabelle Smink


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266