fbpx

Hilversum – Verlengde Zuiderloswal 5A

Verlengde Zuiderloswal 5A

Hilversum
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
65 m2
In units vanaf:
65 m2
€ 495,00
per maand excl. BTW
verhuurd

Omschrijving

Aan de Verlengde Zuiderloswal 5a te Hilversum bieden wij op de 1ste verdieping een kantoorruimte te huur aan ter grootte van ca 65 m², inclusief de entree op de begane grond met pantry en toilet (totaal ca. 15 m²).

Het havenkwartier kent een goede bereikbaarheid en heeft een directe aansluiting op de N-201 richting Rijksweg A2 (Utrecht-Amsterdam) en Rijksweg A27 (Utrecht-Almere).

Verhuurder maakt gebruik van de entree/hal op de begane grond om de opslagruimte te bereiken.

OPLEVERINGSNIVEAU
De oplevering geschiedt in de huidige staat ‘as-is’ inclusief de navolgende voorzieningen:
- c.v. ketel met radiatoren;
- systeemplafonds met verlichting (kantoor);
- luxaflex*;
- pantryvoorziening (begane grond);
- toiletvoorziening (begane grond);
- wandgoten t.b.v. data-bekabeling*;
- gezamenlijke entree;
- vloerafwerking middels tapijt*;
- screens.

De in dit artikel aangeduide voorzieningen met een * worden om niet ter beschikking gesteld. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoording ten aanzien van deze zaken of voorzieningen. De kosten van onderhoud, herstel en/of vervanging komen voor rekening van de huurder. Voor al het overige worden de algemene bepalingen conform ROZ model 2015 gehanteerd.

AANVANGSHUURPRIJS
De huurprijs bedraagt € 495,- per maand, exclusief (vaste) servicekosten en de BTW.

AANVAARDING
In overleg.

PARKEREN
Tot het object behoren 2 parkeerplaatsen op eigen terrein.

SERVICEKOSTEN
Huurder is een vast bedrag aan servicekosten verschuldigd ter grootte van € 125,- per maand, exclusief BTW t.b.v. levering energie en water.

Huurder dient zelf de contracten met betrekking tot de communicatieve diensten af te sluiten.

HUURTERMIJN
Huurtermijnen in overleg.

BTW Clausule
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

ZEKERHEIDSSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie of waarborgsom te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden bruto huurbetalingsverplichting met de verschuldigde omzetbelasting en servicekosten.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ 30-01-2015) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 6 maanden.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen bij het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever. Deze documentatie kan derhalve niet als een aanbieding worden beschouwd.

Contactpersoon

Isabelle Smink


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266