fbpx

Hilversum – Zuiderloswal 27

Zuiderloswal 27

Hilversum
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
299 m2
In units vanaf:
299 m2
€ 3.150,00
per maand excl. BTW
beschikbaar

Omschrijving

NIEUW OP TE LEVEREN KANTOORUNIT TE HUUR | 299 m² B.V.O.
Alle kantoren zijn gelegen aan de achterzijde van het project en hebben een waanzinnig uitzicht op het water!

Op de plek waar vijftig jaar lang betonmortel werd gemaakt, is in Q1 2023 het unieke nieuwbouwproject genaamd "Betonhaven Hilversum" opgeleverd, bestaande uit drie bedrijfsverzamelgebouwen in robuust beton met een schitterend uitzicht over het Hilversums kanaal. In de 3 gebouwen worden 28 bedrijfsunits gerealiseerd met 'lichte' industriefunctie.

TYPE UNIT - BOUWNUMMER B14
Deze kantoorruimte - met eigen entree en opgang - is gelegen aan de waterzijde van het project met prachtig uitzicht over het Hilversumse Kanaal. De ruimte is gelegen op de 2e verdieping en heeft een oppervlakte van ca. 299 m² B.V.O. Tot het gehuurde behoren 5 gereserveerde parkeerplaatsen. De zelfstandige kantoorunits zijn voor wat betreft de bestemming alleen geschikt voor ondernemingen in de creatieve sector, zie meer info bij ‘bestemming’.

OPLEVERINGSNIVEAU
Oplevering geschiedt in de huidige 'casco' staat, inclusief de navolgende voorzieningen:
- Meterkast v.v. invoer elektra, water en Ziggo;
- Betonnen vloer v.v. dekvloer;
- Eén stroompunt;
- Mogelijkheid om t.z.t. een lift aan te brengen;
- Gasloos.

HUURPRIJS
€ 3.150,- per maand, exclusief BTW en servicekosten. De huurprijs is afhankelijk van het uiteindelijke opleveringsniveau dat in overleg tussen verhuurder en huurder eventueel nader kan worden bepaald.

LOFT ARCHITECTUUR
De gebouwen bieden plaats aan bedrijfsunits, kantoorruimtes en showrooms en zijn ontworpen in loft architectuur. Een stijl die zich kenmerkt door veel licht, hoge ruimtes en een open karakter. Betonhaven Hilversum is het eerste nieuwbouwproject met bedrijfsverzamelgebouwen in deze stijl.

BESCHIKBAARHEID
In overleg.

MOGELIJKHEDEN & BEREIKBAARHEID
De nieuw opgeleverde units op Bedrijventerrein “Het Havenkwartier” zijn casco opgeleverd en kunnen op verschillende manieren – in overleg met een kandidaat huurder worden afgebouwd. Van bedrijfsruimte en kantoor tot atelier, studio, showroom, magazijn of een combinatie van deze commerciële bedrijfsactiviteiten. Bedrijven met een maximale milieucategorie van 3.1 zijn in Betonhaven op hun plek, net als bedrijven in de creatieve sector, waar de nog beschikbare units bij uitstek geschikt voor zijn. Betonhaven is gebouwd op een strategische locatie in Hilversum. De A2 en de A27 liggen om de hoek en iedere bezoeker van Bedrijventerrein Het Havenkwartier passeert daarbij Betonhaven. Ook het ruime aanbod aan (eigen) parkeerplaatsen draagt bij aan een goede bereikbaarheid.

DUURZAAMHEID
De toenemende aandacht voor duurzaamheid zorgt voor een verschuiving van onze eisen en wensen aan gebouwen.
De betonhaven voldoet aan de nieuwste eisen en is daarmee klaar voor de toekomst.
Zo voldoet het casco-gebouw aan de nieuwste Bijna Energie Neutrale Gebouwen-eis (BENG).

BESTEMMING
De huidige bestemming betreft “Bedrijventerrein -1”. Op grond van deze bestemming kunnen de units (onder meer) in gebruik worden genomen ten behoeve van:
- het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten t/m categorie 3.1, conform regels behorende bij de lijst Staat van bedrijfsactiviteiten (verkrijgbaar via ons kantoor);
- een onderneming in de creatieve industrie, d.w.z. een onderneming of instelling die gericht is op het voortbrengen en exploiteren van kunstzinnigheid, creativiteit en intellectueel eigendom via goederen, diensten of activiteiten, zoals media en entertainment, creatieve zakelijke dienstverlening en kunsten.
Ten behoeve van de omgevingsvergunning zijn de bedrijfsunits aangevraagd met ‘lichte’ industriefunctie met een ondergeschikte kantoorfunctie op de verdieping (gemiddeld 30% van het totale vloeropp. over het gehele project gezien).

HUUROVEREENKOMSTEN
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ juli 2003) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen. Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

SERVICEKOSTEN
Geen leveringen en diensten door verhuurder, behoudens enkele vanuit de VVE door te belasten kosten, zoals terreinonderhoud etc. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de levering van elektra en water, alsmede onderhoud technische installatie en overheaddeur (indien van toepassing). Tevens zal huurder zelf zorg dragen voor de levering van communicatieve diensten.

HUURTERMIJN
5 jaar met aansluitende verlengingsperioden van telkens 5 jaar.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

BTW CLAUSULE
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever. Deze documentatie kan derhalve niet als een aanbieding worden beschouwd.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten.

Contactpersoon

Isabelle Smink


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266