fbpx

Hilversum – Zuiderloswal 53

Zuiderloswal 53

Hilversum
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
181 m2
In units vanaf:
181 m2
€ 399.500,00
kosten koper excl. BTW
verkocht

Omschrijving

Unieke kans om alsnog een kantoorruimte te kopen in het hoogwaardige project Betonhaven! Mede door unieke ligging en in het oog springende ontwerp een mogelijkheid om hier uw bedrijf te vestigen.

Op de plek waar vijftig jaar lang betonmortel werd gemaakt, is in Q1 2023 het unieke nieuwbouwproject genaamd "Betonhaven Hilversum" opgeleverd, bestaande uit drie bedrijfsverzamelgebouwen in robuust beton met een schitterend uitzicht over het Hilversums kanaal. In de 3 gebouwen zijn 28 bedrijfsunits gerealiseerd met 'lichte' industriefunctie.

DE KANTOORUNIT
Deze kantoorruimte beschikt over een riant balkon met het meest waanzinnige uitzicht van het project! De ruimte is gelegen aan de waterzijde op de 2e verdieping, beschikt over een liftinstallatie en kijkt uit over het Hilversumse Kanaal en heeft een oppervlakte van ca. 181 m² b.v.o.

PARKEERGELEGENHEID
Tot het object behoren 4 gereserveerde parkeerplaatsen.

OPLEVERINGSNIVEAU
Oplevering geschiedt in de huidige staat, inclusief de navolgende voorzieningen:
- meterkast v.v. invoer elektra, water en Ziggo;
- loze leidingen t.b.v. aanleg zonnepanelen;
- elektrische installatie, waaronder diverse wcd's en hoogwaardige opbouwverlichting,
- luxe keuken met eiland v.v. diverse inbouwapparatuur waaronder Quooker, inductie kookplaat en combi-oven;
- toiletvoorzieningen;
- luxe visgraat pvc-vloer;
- verwarmen en koelen middels warmtepomp.

VRAAGPRIJS
EUR 399.500,- k.k. excl. BTW. (géén overdrachtsbelasting).

KOSTEN KOPER
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder de notariële transportkosten en kadasterkosten, zijn voor rekening van koper.

OMZETBELASTING
Van rechtswege belast met BTW.

ZEKERHEIDSTELLING
Koper dient binnen één maand na ondertekening van de koopakte een waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom overgemaakt te hebben op een rekeningnummer van het notariskantoor dat het transport verzorgt.

KADASTRAAL BEKEND
Gemeente Hilversum, sectie O, complexaanduiding 2027A, appartementsindex 9.

LASTEN EN BEPERKINGEN
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de lasten en beperkingen die voortvloeien uit de laatste titels van eigendomsverkrijging en (indien dat een andere akten is) uit de akte waaraan verkoper zijn bevoegdheid tot levering ontleent.

BODEM/ASBEST/ONDERGRONDSE TANK
Bij verkoper zijn thans geen bijzonderheden bekend t.a.v. de bodemgesteldheid en aanwezigheid van ondergrondse tank en asbesthoudende materialen. De verkoper heeft een bodemonderzoek laten uitvoeren, het rapport is ter inzage verkrijgbaar via ons kantoor.

AANVAARDING
In overleg met verkoper.

KOOPCONTRACT
Op basis van het standaardmodel koopovereenkomst voor bedrijfs-onroerend goed (model 2019). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

GUNNING
De verkoper behoudt zich het recht van gunning voor.

NOTARIS
De oplevering en aansluitend het transport bij het door koper aan te geven notariskantoor, zal in nader overleg tussen partijen kunnen geschieden.

LOFT ARCHITECTUUR
De gebouwen bieden plaats aan bedrijfsunits, kantoorruimtes en showrooms en zijn ontworpen in loft architectuur. Een stijl die zich kenmerkt door veel licht, hoge ruimtes en een open karakter. Betonhaven Hilversum is het eerste nieuwbouwproject met bedrijfsverzamelgebouwen in deze stijl.

DUURZAAMHEID
De toenemende aandacht voor duurzaamheid zorgt voor een verschuiving van onze eisen en wensen aan gebouwen.
De betonhaven voldoet aan de nieuwste eisen en is daarmee klaar voor de toekomst.
Zo voldoet het casco-gebouw aan de nieuwste Bijna Energie Neutrale Gebouwen-eis (BENG).

BESTEMMING
De huidige bestemming betreft “Bedrijventerrein -1”. Op grond van deze bestemming kunnen de units (onder meer) in gebruik worden genomen ten behoeve van:
- het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten t/m categorie 3.1, conform regels behorende bij de lijst Staat van bedrijfsactiviteiten (verkrijgbaar via ons kantoor);
- een onderneming in de creatieve industrie, d.w.z. een onderneming of instelling die gericht is op het voortbrengen en exploiteren van kunstzinnigheid, creativiteit en intellectueel eigendom via goederen, diensten of activiteiten, zoals media en entertainment, creatieve zakelijke dienstverlening en kunsten.

Koper is zelf verantwoordelijk voor de verkrijging van de voor hun bedrijfsvoering benodigde vergunningen.

APPARTEMENTSRECHT
U koopt een (bedrijfs-)appartementsrecht waarbij iedere eigenaar het gebruiksrecht van een privé-gedeelte (zijn bedrijfsunit) en het mede-gebruiksrecht van de gedeelten van het gebouw die voor gemeenschappelijk gebruik bestemd zijn (zoals het dak, en het buitenterrein etc.) Alle appartementseigenaars zijn samen eigenaar van het gehele complex. Dit betekent dat iedere eigenaar mede verantwoordelijk is voor het gehele complex en dat hij mee moet betalen in de kosten van onderhoud van het complex, terrein etc. Hiervoor is reeds een maandelijkse bijdrage vastgesteld door de VVE. Tevens is er een collectieve opstalverzekering afgesloten, ook deze kosten vallen binnen de VVE per gebouw. Het doel van de VVE is het behoud van de kwaliteit en eenheid binnen het complex, zodat deze zaken voor iedere koper ook voor de lange termijn zijn gewaarborgd.

De betreffende splitsingsakte- en tekeningen zijn via ons kantoor verkrijgbaar.

SERVICEKOSTEN
Een koper is verplicht lid te worden van de Vereniging van Eigenaren. De belangrijkste taken en bevoegdheden van deze vereniging zijn:
- Opstalverzekering;
- Aansprakelijkheidsverzekering;
- Onderhoudsreserveringen voor met name het dak.

ENERGIELABEL
Verkoper stelt zich op het standpunt dat bij oplevering geen energielabel utiliteit hoeft te worden afgegeven in de zin van het bij oplevering van het casco geldende Besluit Energieprestatie Gebouwen (BEG), aangezien door de casco oplevering van het verkochte onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om volgens het voorgeschreven ISSO protocol BRL 9500-06 een energielabel te kunnen opstellen. Afhankelijk van de gebouwfuncties die koper aan het gekochte toekent, kan er sprake zijn van de verplichting tot afmelden van een energielabel. Koper neemt zelf de regie op zich voor het correct laten opstellen en tijdig laten afmelden van dit energie- label, hierbij inbegrepen de verplichting om te blijven voldoen aan het Bouwbesluit en dan met name de energieprestatie eisen van het Bouwbesluit.

DISCLAIMER
Hoewel aan de samenstelling en inhoud van deze omschrijving de grootst mogelijke zorg is besteed, kan de uitgever niet aansprakelijk worden gesteld voor onverhoopte fouten en gebreken, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend. Deze advertentie kan niet worden gezien als een aanbod dat juridisch bindend kan worden geaccepteerd door een geïnteresseerde.

Contactpersoon

Isabelle Smink


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266