fbpx

Hilversum – Zuiderloswal 53

Zuiderloswal 53

Hilversum
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
300 m2
In units vanaf:
180 m2
Prijs op aanvraag
nieuw

Omschrijving

NIEUW OP TE LEVEREN BEDRIJF- EN KANTOORUNITS!!
Alle kantoren zijn gelegen aan de achterzijde van het project en hebben een waanzinnig uitzicht op het water.

Op de plek waar vijftig jaar lang betonmortel werd gemaakt, verrijst in 2022/2023 een uniek nieuwbouwproject genaamd "Betonhaven Hilversum", bestaande uit drie bedrijfsverzamelgebouwen in robuust beton met een schitterend uitzicht over het Hilversums kanaal. In de 3 gebouwen worden 28 bedrijfsunits gerealiseerd met 'lichte' industriefunctie.

Enkele hiervan komen – namens diverse opdrachtgevers - in aanmerking voor verhuur en zullen medio 1e kwartaal 2023 kunnen worden opgeleverd.

TYPE UNITS
Het gaat om bedrijfsunits met kantoorruimte op de verdieping vanaf ca. 97 m² tot maar liefst ca. 405m² b.v.o. en zelfstandige kantoorunits vanaf ca. 180 m² tot ca. 300 m² met waanzinnig uitzicht op het water en eigen parkeervoorzieningen. De zelfstandige kantoorunits zijn voor wat betreft de bestemming alleen geschikt voor ondernemingen in de creatieve sector, zie meer info bij ‘bestemming’.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het opleveringsniveau kan per verhuurder en type unit verschillen, maar kan - afhankelijk van het stadium waarin de afbouw zich bevindt - in nader overleg met de huurder worden afgestemd.

HUURPRIJS
De huurprijzen zijn afhankelijk van type en ligging unit, alsmede het uiteindelijke opleveringsniveau dat in overleg tussen verhuurder en huurder eventueel nader kan worden bepaald.

LOFT ARCHITECTUUR
De gebouwen bieden plaats aan bedrijfsunits, kantoorruimtes en showrooms en zijn ontworpen in loft architectuur. Een stijl die zich kenmerkt door veel licht, hoge ruimtes en een open karakter. Betonhaven Hilversum wordt het eerste nieuwbouwproject met bedrijfsverzamelgebouwen in deze stijl.

BESCHIKBAARHEID
In totaal komen er ca. 10 units voor verhuur in aanmerking, alle 10 verschillend qua ligging en oppervlakten, uiteraard alleen voorzien van parkeergelegenheid. Meer info hierover is via ons kantoor verkrijgbaar.

MOGELIJKHEDEN & BEREIKBAARHEID
De nieuw te bouwen units op Bedrijventerrein “Het Havenkwartier” worden casco opgeleverd en kunnen op verschillende manieren – in overleg met een kandidaat huurder worden afgebouwd. Van bedrijfsruimte en kantoor tot atelier, studio, showroom, magazijn of een combinatie van deze commerciële bedrijfsactiviteiten. Bedrijven met een maximale milieucategorie van 3.1 zijn in Betonhaven op hun plek, net als bedrijven in de creatieve sector, waar de nog beschikbare units bij uitstek geschikt voor zijn.
Betonhaven wordt gebouwd op een strategische locatie in Hilversum. De A2 en de A27 liggen om de hoek en iedere bezoeker van Bedrijventerrein Het Havenkwartier passeert straks Betonhaven. Ook het ruime aanbod aan (eigen) parkeerplaatsen draagt bij aan een goede bereikbaarheid.

DUURZAAMHEID
De toenemende aandacht voor duurzaamheid zorgt voor een verschuiving van onze eisen en wensen aan gebouwen.
De betonhaven voldoet aan de nieuwste eisen en is daarmee klaar voor de toekomst.
Zo voldoet het casco-gebouw aan de nieuwste Bijna Energie Neutrale Gebouwen-eis (BENG).

BESTEMMING
De huidige bestemming betreft “Bedrijventerrein -1”. Op grond van deze bestemming kunnen de units (ondermeer) in gebruik worden genomen ten behoeve van:
• het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten t/m categorie 3.1, conform regels behorende bij de lijst Staat van bedrijfsactiviteiten (verkrijgbaar via ons kantoor);
• een onderneming in de creatieve industrie, d.w.z. een onderneming of instelling die gericht is op het voortbrengen en exploiteren van kunstzinnigheid, creativiteit en intellectueel eigendom via goederen, diensten of activiteiten, zoals media en entertainment, creatieve zakelijke dienstverlening en kunsten.
Ten behoeve van de omgevingsvergunning zijn de bedrijfsunits aangevraagd met ‘lichte’ industriefunctie met een ondergeschikte kantoorfunctie op de verdieping (gemiddeld 30% van het totale vloeropp. over het gehele project gezien).

HUUROVEREENKOMSTEN
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ juli 2003) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen. Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

SERVICEKOSTEN
Geen leveringen en diensten door verhuurder, behoudens enkele vanuit de VVE door te belasten kosten, zoals terreinonderhoud etc. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de levering van elektra en water, alsmede onderhoud technische installatie en overheaddeur (indien van toepassing). Tevens zal huurder zelf zorg dragen voor de levering van communicatieve diensten.

ENERGIELABEL
Energielabel A.

HUURTERMIJN
5 jaar met aansluitende verlengingsperioden van telkens 5 jaar.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

BTW CLAUSULE
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever. Deze documentatie kan derhalve niet als een aanbieding worden beschouwd.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten.

Contactpersoon

Isabelle Smink


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 info@idbedrijfsmakelaars.nl Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum