fbpx

Hilversum – Zuiderloswal 55

Zuiderloswal 55

Hilversum
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
218 m2
In units vanaf:
218 m2
€ 2.350,00
per maand excl. BTW
beschikbaar

Omschrijving

Hoogwaardige kantoorvloer van totaal ca. 218 m² b.v.o. gelegen op de tweede verdieping met waanzinnig uitzicht op het water!

BETONHAVEN
In het eerste kwartaal van 2023 is het innovatieve nieuwbouwproject "Betonhaven Hilversum" voltooid, op de exacte plek waar 50 jaar lang de betonmortelfabriek in werking is geweest. Het project omvat drie imposante bedrijfsverzamelgebouwen, opgetrokken uit robuust beton, met een prachtig uitzicht over het Hilversums kanaal. In totaal zijn 28 bedrijfsunits gecreëerd, elk met een 'lichte' industriefunctie.
Dit unieke complex biedt ondernemers een moderne en inspirerende werkomgeving op een historische locatie, waar eens beton werd geproduceerd, maar nu ruimte biedt aan bedrijvigheid met een eigentijds karakter.

KANTOORVLOER OP 2E VERDIEPING GEBOUW A
Turn-key kantoorruimte gelegen op de 2e verdieping met uitzicht over het Hilversumse kanaal van ca. 218 m² b.v.o.
In overleg met verhuurder kan de kantoorvloer verder afgebouwd worden (tegen meerprijs te denken aan vergaderruimte, focus/belruimtes).

PARKEERGELEGENHEID
Tot het gehuurde behoren 4 gereserveerde parkeerplaatsen.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het opleveringsniveau kan in nader overleg met de verhuurder worden afgestemd, maar omvat in elk geval de navolgende voorzieningen:
- Voorportaal bij entree;
- Elektrische installatie, waaronder diverse wcd's en hoogwaardige LED-verlichting;
- 2 airco units voorbereiding getroffen (locatie plaatsing in overleg n.a.v. definitieve indeling), welke dient als basisverwarming en/of koeling;
- Akoestische plafondeilanden v.v. in- en ledverlichting armaturen en LED-spots;
- Deels v.v. tapijttegels en deels pvc-tegels;
- Kabelgoot op vloerhoogte met wcd’s rondom kantoor;
- Toiletgroep (twee toiletten met voorportaal);
- Grote pantry v.v. o.a. Quooker, vaatwasser en koelkast (Bosch apparatuur);
- Kabelgoot plafond met voorbereidingen stroom voorzieningen voor verlichting/Wi-Fi etc.;
- Opbergruimte v.v. meterkast en internet aansluiting;
- Loze leidingen t.b.v. aanleg zonnepanelen;
- Dakterras (eigen indeling mogelijk);
- Algemene liftinstallatie met daarnaast een intercom v.v. camera;
- Verdere inbouw kantoor, zoals belhokjes/vergaderruimtes/focusrooms v.v. (glas)wanden (tegen meerprijs en in overleg);
- Mogelijkheid tot zonnepanelen (tegen meerprijs en in overleg).

HUURPRIJS
€ 2.350,- per maand, exclusief BTW en servicekosten.

De huurprijs is afhankelijk van het uiteindelijke opleveringsniveau dat in overleg tussen verhuurder en huurder eventueel nader kan worden bepaald.

LOFT ARCHITECTUUR
De gebouwen bieden plaats aan bedrijfsunits, kantoorruimtes en showrooms en zijn ontworpen in loft architectuur. Een stijl die zich kenmerkt door veel licht, hoge ruimtes en een open karakter. Betonhaven Hilversum is het eerste nieuwbouwproject met bedrijfsverzamelgebouwen in deze stijl.

BESCHIKBAARHEID
In overleg.

BEREIKBAARHEID
De kantoorruimte is strategisch gelegen en hierdoor profiteer je van snelle toegang tot belangrijke verkeersroutes, snelwegen - A1, A2 en A27 - en openbaar vervoer. Deze uitstekende bereikbaarheid wordt ook nog eens gecombineerd met het gemak van 4 eigen parkeerplaatsen.

DUURZAAMHEID
De toenemende aandacht voor duurzaamheid zorgt voor een verschuiving van onze eisen en wensen aan gebouwen.
De betonhaven voldoet aan de nieuwste eisen en is daarmee klaar voor de toekomst.
Zo voldoet het casco-gebouw aan de nieuwste Bijna Energie Neutrale Gebouwen-eis (BENG).

BESTEMMING
De huidige bestemming betreft “Bedrijventerrein -1”. Op grond van deze bestemming kunnen de units (onder meer) in gebruik worden genomen ten behoeve van:
- het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten t/m categorie 3.1, conform regels behorende bij de lijst Staat van bedrijfsactiviteiten (verkrijgbaar via ons kantoor);
- een onderneming in de creatieve industrie, d.w.z. een onderneming of instelling die gericht is op het voortbrengen en exploiteren van kunstzinnigheid, creativiteit en intellectueel eigendom via goederen, diensten of activiteiten, zoals media en entertainment, creatieve zakelijke dienstverlening en kunsten.

HUUROVEREENKOMSTEN
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ juli 2003) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen. Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

SERVICEKOSTEN
Geen leveringen en diensten door verhuurder, behoudens enkele vanuit de VVE door te belasten kosten, zoals terreinonderhoud etc. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de levering van elektra en water, alsmede onderhoud technische installatie en overheaddeur (indien van toepassing). Tevens zal huurder zelf zorg dragen voor de levering van communicatieve diensten.

HUURTERMIJN
5 jaar met aansluitende verlengingsperioden van telkens 5 jaar. Afwijkende perioden bespreekbaar.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een waarborgsom of bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de servicekosten en de verschuldigde omzetbelasting.

BTW CLAUSULE
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever. Deze documentatie kan derhalve niet als een aanbieding worden beschouwd.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten.

Contactpersoon

Isabelle Smink


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266