fbpx

Huizen – Huizermaatweg 550-3

Huizermaatweg 550-3

HUIZEN
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
214 m2
In units vanaf:
214 m2
€ 135,00
per vierkante meters per jaar excl. BTW
verhuurd

Omschrijving

Aan de Huizermaatweg 550 te Huizen bieden wij op de 3e verdieping een zeer representatieve kantoorruimte te huur aan ter grootte van ca. 214 m² v.v.o. met 4 parkeerplaatsen.

De kantoorruimtes zijn gelegen in een modern bedrijfsverzamelgebouw met veel parkeermogelijkheden. Het pand is voorzien van een mechanische ventilatiesysteem met topkoeling. Tevens bevindt zich op de 3e etage het gemeenschappelijke dakterras.

Het kantoorpand is gesitueerd nabij de oude dorpskern van Huizen en ligt tevens op 5 min rijafstand van de A27 richting Utrecht-/Almere en op ca. 10 min rijafstand van de A1 richting Amsterdam. Ook bevindt er zich een bushalte voor het gehuurde.

Tevens bieden wij op de 1e verdieping een kantoorruimte aan van ca. 357 m² v.v.o., derhalve is er binnen dit kantoorgebouw thans ca. 571 m2 in totaal beschikbaar.

OPLEVERINGSNIVEAU
De oplevering geschiedt in de huidige staat 'as-is' inclusief de navolgende voorzieningen:
• systeemplafond met inbouwverlichting;
• databekabeling en het gebruik van de gemeenschappelijke server;*
• luxe toiletgroep en keuken;
• C.V. verwarmingsinstallatie met radiatoren
• mechanische ventilatie met topkoeling;
• zonwerende beglazing
• te openen ramen;
• alarminstallatie:*
• diverse scheidingswanden.*

Ten aanzien van de met * aangegeven zaken, aanvaardt verhuurder geen aansprakelijkheid ten aanzien van de werking van voormelde zaken en installaties. Naast de kosten voor onderhoud en herstel, komen ook de kosten voor vervanging voor rekening van huurder.

BESTEMMING
Kantoordoeleinden.

AANVANGSHUURPRIJS
De aanvangshuurprijs bedraagt € 135,-- per m²/per jaar, exclusief BTW en servicekosten.

PARKEREN
Tot het gehuurde behoren vier (4) parkeerplaatsen. Huurder is een vergoeding van
€ 300,- exclusief BTW per parkeerplaats per jaar verschuldigd.

BTW CLAUSULE
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

SERVICEKOSTEN
Het voorschotbedrag aan servicekosten bedraagt € 35,- p/m², per jaar exclusief BTW.
In de servicekosten zijn begrepen:
• gasverbruik incl. vastrecht;
• elektriciteitsverbruik incl. vastrecht in het gehuurde, alsmede ten behoeve van de installaties en de verlichting van de gemeenschappelijke ruimten;
• watergebruik incl. vastrecht;
• onderhoud en periodieke controle van verwarmings-- en/of
• luchtbehandelingsinstallaties;
• idem van (warm) waterinstallatie's, waaronder begrepen het uitvoeren van noodzakelijke (periodieke) beheersmaatregelen in het kader van legionellapreventie
• idem liftinstallaties;
• idem van hydrofoorinstallaties;
• idem van glazenwasinstallaties;
• idem van brandblusapparatuur;
• idem van brandmelder-,gebouwbewaking-, bliksembeveiligingsstoringsmelder-en noodstroominstallaties;
• idem voor parkeerbewakingsinstallatie;
• idem voor automatische deurbediening;
• schoonhoudkosten van de gemeenschappelijke ruimten, gevelonderhoud, lifte, beglazing buitenzijde alsmede zonwering, beglazing gemeenschappelijke ruimten, terrassen, parkeerkelder en / of terrein;
• vervanging van gemeenschappelijke verlichting incl. lampen en buizen;
• verzorging huisvuil, containerhuur e.d.;
• assurantiepremie buitenbeglazing;
• kosten van receptiediensten;
• onderhoud terrein, tuinen, vijver, plantenbakken binnen en buiten, waaronder het vervangen van planten;
• administratiekosten ad. 5% over de kosten van de hiervoor genoemde leveringen en diensten.

HUURPERIODE
5 jaar met 5 optiejaren, waarbij afwijkende termijnen bespreekbaar zijn.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 maanden.

AANVAARDING
In overleg.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ feb 2015) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurdersaanpassingen.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever.

Contactpersoon

Isabelle Smink


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266