fbpx

Kortenhoef – Koninginneweg 63

Koninginneweg 63

Kortenhoef
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
260 m2
In units vanaf:
260 m2
€ 2.550,00
per maand excl. BTW
verhuurd

Omschrijving

Aan de 's-Gravelandsche Vaart kantoor-/bedrijfsruimte te huur met (bedrijfs)bovenwoning en 2 parkeerplaatsen. Het verhuurbare vloeroppervlakte omvat totaal ca. 260m² verdeeld over de begane grond (ca. 133 m²) en verdieping (ca. 127 m²).

Indeling: ruime entree/hal, toiletgroep, kantoorruimte met separate kantoor-/spreekkamer en archiefruimte. Op de 1e verdieping bevinden zich 3 kamers waarvan 1 met keukenblok en eveneens een toilet, zeer eenvoudige pantry en badkamer.

Ook op Koninginneweg 64a zijn nog enkele recente gemoderniseerde kantoorruimtes beschikbaar van ca. 100m²/90m²/85m².

BEREIKBAARHEID
Vrije ligging aan doorgaande weg in de directe nabijheid van Hilversum en verbindingswegen N236 en N201, onderdeel uitmakend van kleinschalig bedrijventerrein. Ligging op korte afstand van de uitgestrekte landgoederenzone van natuurmonumenten, het bos van Spanderswoud en het plassengebied van Kortenhoef-Ankeveen.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het geheel wordt opgeleverd in de huidige staat "as is", inclusief ondermeer:
• keuken;
• badkamer, toiletgroep;
• gas c.v. installatie met radiatoren.

BESTEMMING
De huidige bestemming "kernen Ankeveen, Kortenhoef en Nieuw-Loosdrecht" betreft enkel bestemming bedrijf. Volgens deze bestemming zijn bedrijven t/m categorie 2 toegestaan. Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk om navraag te doen naar het actuele bestemmingsplan bij de gemeente.

AANVANGSHUURPRIJS
De aanvangshuurprijs bedraagt € 2.550,-- op maandbasis, exclusief BTW.

BTW CLAUSULE
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

SERVICEKOSTEN
Niet van toepassing. Huurder draagt zelf zorg voor de levering van gas, elektra en water, alsmede ten behoeve van communicatieve diensten.

HUURPERIODE
In overleg.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 maanden.

AANVAARDING
In overleg, kan snel.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ juli 2015) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten.

Contactpersoon

Isabelle Smink

Locatie

Map Data
Map data ©2019 Google
Map DataMap data ©2019 Google
Map data ©2019 Google

Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266