fbpx

Loosdrecht – Industrieweg 14

Industrieweg 14

Loosdrecht
Soort object:
Bedrijfsruimte
Oppervlakte:
4.100 m2
In units vanaf:
3.150 m2
€ 225.000,00
per jaar excl. BTW
€ 2.395.000,00
kosten koper excl. BTW
verkocht

Omschrijving

Gelegen op het bedrijvenpark in Nieuw-Loosdrecht een in 2004 ingrijpend gerenoveerd bedrijfsgebouw van totaal circa 4.100 m² verdeeld over de parterre en de verdieping en met totaal circa 30 parkeerplaatsen (maaiveld).

Vloeroppervlak
Het bedrijfsgebouw kent een verhuurbaar vloeroppervlak van totaal circa 4.100 m², naar huidige indeling bestaande uit:

Parterre
- bedrijfsruimte (met werkplaatsen) totaal circa 2.660 m²
- kantoren totaal circa 175 m²

Verdieping
- kantoren totaal circa 770 m²
- entresolvloer totaal circa 490 m²

De hierboven genoemde oppervlakten zijn met zorg berekend.
Van het gebouw is echter geen NEN 2580 (meet)rapport beschikbaar op grond waarvan de opgaaf als indicatief dient te worden beschouwd.

Opleveringsniveau
Het bedrijfsgebouw wordt opgeleverd in de huidige staat, onder meer voorzien van:
- krachtstroom;
- pantry met inbouwapparatuur;
- toiletgroep;
- airco-units;
- verlichtingsarmaturen (LED-verlichting);
- elektrische bedienbare overheaddeuren;
- een vrije hoogte van circa 7 meter;
- een bedrijfsvloer belastbaar tot (indicatief) 4.000 kg/m²;
- omsloten terrein met elektrisch toegangshek.

Parkeergelegenheid
Het bedrijfsgebouw beschikt over totaal meer dan 25 parkeerplaatsen (maaiveld), gesitueerd op het omsloten terrein.

Aanvangshuurprijs
De aanvangshuurprijs bedraagt op jaarbasis EUR 225.000,- exclusief BTW.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Servicekosten
Niet van toepassing.
Huurder dient dienovereenkomstig voor eigen rekening zorg te dragen voor het afsluiten van leveringscontracten voor onder meer nutsvoorzieningen en communicatieve diensten.

BTW clausule
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

Huurperiode
De huurovereenkomst wordt afgesloten voor de duur van 5 (vijf) jaar te verlengen met aansluitende perioden van telkens 5 (vijf) jaar.

Opzegging
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

Aanvaarding
In overleg.

Zekerheidstelling
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een waarborgsom te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

Huurovereenkomst
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ januari 2015) voor bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230 BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurdersaanpassingen.

Koopprijs
De koopprijs voor het gebouw bedraagt: EUR 2.395.000,- k.k.

Kosten Koper
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder de overdrachtsbelasting en notariële transportkosten en kadasterkosten, zijn voor rekening van koper.

BTW clausule
Verkoper opteert bij verkoop niet voor een met BTW belaste levering van de onroerende zaak.

Zekerheidstelling
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de koopovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt dan wel een waarborgsom te worden gestort in handen van de notaris gelijk aan 10% van de koopsom.

Notariskantoor
De levering van het bedrijfsgebouw vindt plaats ten overstaan van de door koper aan te wijzen notaris.

Kadastrale informatie
Gemeente: Loosdrecht
Sectie: C
Nummer(s): 5485, 6317
Groot 4.649 m²

Nota bene: Het perceel kadastraal bekend als gemeente Loosdrecht, sectie: C, nummer: 6318 betreft een te leveren mandelig eigendom.

Koopovereenkomst
Op basis van het standaardmodel koopovereenkomst voor bedrijfs-onroerend goed (model 2014). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Bestemmingsplan
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Kernen Ankeveen, Kortenhoef en Nieuw-Loosdrecht”, door de gemeente Wijdemeren vastgesteld op 27 september 2012, kent aan het gebouw de bestemming ‘Bedrijf’ toe en is derhalve onder meer bestemd voor:
- bedrijven behorende tot de categorieën 2 van de in de planregels opgenomen "Staat van Bedrijfsactiviteiten".

Meer informatie over de bestemming is te vinden op de website van: Ruimtelijkeplannen.nl.

Energielabel
Informatie volgt.

DISCLAIMER
De informatie uit deze brochure is met zorg vervaardigd. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266