fbpx

Loosdrecht – Industrieweg 2en 2ab

Industrieweg 2en 2ab

LOOSDRECHT
Soort object:
Bedrijfsruimte
Oppervlakte:
1.850 m2
In units vanaf:
1.850 m2
€ 1.650.000,00
kosten koper
verkocht

Omschrijving

Op een uitstekende zichtlokatie bij de inrit van het bedrijvenpark in Nieuw-Loosdrecht bieden wij te koop aan een in goede staat verkerende multifunctionele bedrijfsruimte met kantoorruimte en ca. 10 parkeerplaatsen op eigen terrein. De totale vloeroppervlakte bedraagt ca. 1.850 m² b.v.o. waarbij nummer 2 en nummer 2a/b met elkaar verbonden zijn middels een corridor. Deelverkoop behoort tot de mogelijkheden.

Een opvallend pand met karakter, de architect heeft een eenheid gecreëerd tussen de van oorsprong in de jaren 50 gebouwde koepelhal (nr 2) en de in 2009 gebouwde bedrijfsruimte (nr 2a/b) door o.a. het gebruik van de aluminium lamellen waardoor het pand direct in het oog springt bij aanrijden van het industrieterrein.

De totale oppervlakte van ca. 1.850 m² b.v.o. is als volgt verdeeld:

Nummer 2:
Begane grond ca. 551 m² b.v.o.
Verdieping ca. 465 m² b.v.o. waarvan ca. 80 m² kantoorruimte

Nummer 2a + 2b:
Begane grond ca. 418 m²
Verdieping ca. 416 m² (mogelijkheid 2 x ca. 30 m² kantoor)

De in deze aanbieding genoemde metrages zijn conform het daartoe opgestelde NEN 2580 meetrapport.

Door de huidige eigenaar is het gebouw grotendeels in gebruik als productie-/magazijnruimte. Nummer 2 beschikt over een representatieve kantoorruimte van ca. 80m². Het gebouw heeft een moderne uitstraling en kenmerkt zich als een prettige werkomgeving, vanwege de ruime daglichttoetreding. Bij verkoop zal het gebouw vrij van huur en gebruik worden opgeleverd.

Het gebouw leent zich qua opzet voor diverse gebruiksmogelijkheden en is eenvoudig te splitsen, voor wat betreft nr. 2 en nr. 2a/b. Eventueel is het zelfs mogelijk om het pand 2a/b nog in twee delen te splitsen. Het geheel is goed onderhouden en heeft een verzorgd afwerkingsniveau.

LOCATIE
Gelegen aan begin van het industrieterrein naast de (compleet vernieuwde) Boni en de Avonturenfabriek. De ligging is zeer centraal; Amsterdam/Schiphol en Utrecht zijn binnen 25 auto minuten bereikbaar, terwijl ook diverse dorpen als Loenen, Hilversum en Breukelen goed bereikbaar zijn.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het object zal worden opgeleverd in de huidige staat ‘as-is where is’, onder andere voorzien van:

Nummer 2 (gerenoveerd in 2010/2011)
- ruime entree met trap naar verdieping;
- kantine met pantry v.v. losse apparatuur, openslaande deuren
- toiletgroep;
- LED-verlichting;
- nieuwe cv-ketel (2021) met radiatoren in bedrijfsruimte
- elektrische bedienbare overheaddeur met plexiglas panelen;
- brandslanghaspels
- kantoorruimte (2010/2011 verbouwd) gelegen op de verdieping met stucwerk plafonds, led-verlichting en LG airco;
- een vrije hoogte begane grond van circa 3.29 en 2.93 meter;
- een bedrijfsvloer belastbaar tot (geschat) 1.000 kg/m²;
- entresolvloer (merk: Nolte)belastbaar tot (indicatief) 250 kg/m²
- 3 x 125A (grootzakelijk) aansluiting;
- persluchtleidingen;
- alarminstallatie voor inbraak- en branddetectie;
- centrale geluidsinstallatie;
- lichtkoepels;
- glasvezelverbinding en wifi;
- LED-verlichting;
- afzuiginstallatie met spiralobuis.

Nummer 2a+b (gebouwd in 2009)
- ramen zijgevel;
- brandhaspels;
- LED verlichting;
- verwarming gas c.v. ketel (bouwjaar 2008) middels heaters;
- 2x overheaddeuren;
- een vrije hoogte begane grond van circa 3.11 meter;
- een bedrijfsvloer belastbaar tot (geschat) 1.000 kg/m²;
- entresolvloer (merk: Nolte) belastbaar tot (indicatief) 400 kg/m²

Bij gescheiden verkoop van nr. 2 en 2 a/b, zullen door verkoper de nutsvoorzieningen (gas, elektra en water) worden gesplitst.

PARKEERGELEGENHEID
Het bedrijfsgebouw beschikt over totaal ca. 10 parkeerplaatsen (maaiveld), gesitueerd op eigen terrein. Bij gescheiden verkoop zullen de parkeerplaatsen worden verdeeld, waarbij nr. 2 de beschikkking krijgt over 4 parkeerplaatsen en nr. 2 a/b over 6 plaatsen (zie schetsmatige tekening).

BESTEMMINGSPLAN
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Kernen Ankeveen, Kortenhoef en Nieuw-Loosdrecht”, door de gemeente Wijdemeren vastgesteld op 27 september 2012, kent aan het gebouw de bestemming ‘Bedrijf’ toe en is derhalve onder meer bestemd voor:
- bedrijven behorende tot de categorieën 2 van de in de planregels opgenomen "Staat van Bedrijfsactiviteiten":
-alsmede een functieaanduiding voor bedrijven met specifieke vorm van bedrijf – 8 zoals opgenomen in “Staat van Bedrijfsactiviteiten”.

Meer informatie over de bestemming is te vinden op de website van: Ruimtelijkeplannen.nl.

VRAAGPRIJS
€ 1.650.000,- kosten koper.

Bij deelverkoop
Nummer 2: € 880.000,- kosten koper
Nummer 2a+b: € 835.000,- kosten koper

KOSTEN KOPER
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder de overdrachtsbelasting en notariële transportkosten en kadasterkosten, zijn voor rekening van koper.

OMZETBELASTING
Verkoper opteert bij verkoop niet voor een met BTW belaste levering van de onroerende zaak.

KADASTRAAL BEKEND
Gemeente Loosdrecht, sectie C, nummer 5206, groot 1.325 m².

LASTEN EN BEPERKINGEN
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de lasten en beperkingen die voortvloeien uit de laatste titels van eigendomsverkrijging en (indien dat een andere akten is) uit de akte waaraan verkoper zijn bevoegdheid tot levering ontleent.

BODEM/ASBEST/ONDERGRONDSE TANK
Bij verkoper zijn voor wat betreft nr. 2 geen bijzonderheden bekend t.a.v. de bodemgesteldheid en aanwezigheid van ondergrondse tank en asbesthoudende materialen. Het risico t.a.v. eventuele bodem- en/of grondwaterverontreiniging, alsmede de aanwezigheid van asbesthoudende materialen komt met ingang van de datum van de eigendomsoverdracht voor rekening van koper met vrijwaring daarvan voor verkoper. Ten aanzien van nr. 2a/b is er een verkennend bodemondezoeksrapport opgemaakt d.d. 29 mei 2008, waaruit blijkt dat de ondergrond en het grondwater niet verontreinigd zijn bevonden. Rapport ligt ter inzage bij ons op kantoor.

AANVAARDING
In overleg met verkoper.
Verkoop geschiedt in de huidige staat, ‘’as is where is’’, zonder nadere garanties en met alle aan de onroerende zaken verbonden rechten en verplichtingen alsmede eventuele zichtbare of onzichtbare gebreken.

KOOPCONTRACT
Op basis van het standaardmodel koopovereenkomst voor bedrijfs-onroerend goed (model 2014). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

GUNNING
De verkoper behoudt zich het recht van gunning voor.

NOTARIS
De oplevering en aansluitend het transport bij het door koper aan te geven notariskantoor, zal in nader overleg tussen partijen kunnen geschieden.

ZEKERHEIDSTELLING
Koper dient binnen één maand na ondertekening van de koopakte een waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom overgemaakt te hebben op een rekeningnummer van het notariskantoor dat het transport verzorgt.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever. Deze documentatie kan derhalve niet als een aanbieding worden beschouwd.

Contactpersoon

Isabelle Smink


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266