fbpx

Maarssen – Raadhuisstraat 11

Raadhuisstraat 11

MAARSSEN
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
91 m2
In units vanaf:
91 m2
€ 1.650,00
per maand excl. BTW
verhuurd

Omschrijving

Op uitstekende locatie in het oude gezellige centrum van Maarssen bieden wij deze karakteristieke kantoorruimte gebouwd rond 1900 te huur aan. Dit object is bij uitstek geschikt voor bedrijven actief in de persoonlijke en/of zakelijke dienstverlening. Voldoende gratis parkeergelegenheid in de directe omgeving aanwezig.

OPPERVLAKTE | INDELING
Vloeroppervlakte circa 91 m² v.v.o. verdeeld over 4 kantoorruimtes, separate keuken en toilet alsmede een kelder (1,64 hoog). Tevens beschikt het pand over een betegelde voortuin alwaar men een tuin-/lunch tafel kan plaatsen. Voor de indeling en afmetingen, verwijzen wij u naar de plattegronden.

OPLEVERINGSNIVEAU
De kantoorruimte wordt opgeleverd in de huidige staat en kent een vrij compleet opleveringsniveau, inclusief onder meer de navolgende zaken en voorzieningen:
• CV ketel met radiatoren;
• deels opbouwverlichting*;
• huidige vloerafwerking (deels laminaat en deels tapijt)*;
• internet: glasvezel;
• grotendeels gestucte plafonds, deels systeemplafond;
• brandblusser*;
• 2x airconditioning;
• pantry en toiletruimte;

De in dit artikel aangeduide voorzieningen met een * worden om niet ter beschikking gesteld. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoording ten aanzien van deze zaken of voorzieningen. De kosten van onderhoud, herstel en/of vervanging komen voor rekening van de huurder.

AANVANGSHUURPRIJS
De aanvangshuurprijs bedraagt € 1.650,- per maand, excl. servicekosten

PARKEREN
Mogelijkheid om te parkeren langs de openbare weg (gratis). Achter Raadhuisstraat 34 is een enorm parkeerterrein (gratis parkeren).

SERVICEKOSTEN
Huurder is een voorschotbedrag servicekosten verschuldigd ter grootte van € 300,- per maand exclusief btw, inzake de navolgende door verhuurder te verzorgen leveringen en diensten:
• onderhoud cv installatie en ventilatie;
• onderhoud blusmiddelen;
• onderhoud airconditioning;
• tuinonderhoud;
• voorschot energie en water (verrekening op basis van m2);
• 5% administratiekosten.

Verrekening vindt jaarlijks plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten (op basis van m2).

Huurder dient zelf zorg te dragen voor het afsluiten van ondermeer leveringsovereenkomsten ten behoeve van communicatieve diensten.

BESTEMMING / GEBRUIK
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Stichtse Vecht’ kent aan de ruimte de bestemming Gemengd-2 toe en is bestemd voor:
- dienstverlening;
- kantoorgebruik;
- maatschappelijke voorziening met een publieksgericht karakter (baliefunctie);
- ambachtelijke en verzorgende bedrijven tot max milieucat. 2.

ENERGIELABEL
De kantoorruimte beschikt over energielabel A.

BTW CLAUSULE
Er is geen BTW van toepassing.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

HUURPERIODE
De huurovereenkomst wordt bij voorkeur afgesloten voor de duur van 5 (vijf) jaar te verlengen met aansluitende perioden van telkens 5 (vijf) jaar. In overleg kunnen partijen hiervan afwijken.

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden bruto huurprijs te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

AANVAARDING
Oplevering, in overleg.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ juli 2015) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

METRAGE
De in deze aanbieding genoemde metrages zijn met zorg berekend. Verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens in geval van niet correcte verrekening van de servicekosten.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.
Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever. Deze documentatie kan derhalve niet als een aanbieding worden beschouwd.

Contactpersoon

Isabelle Smink


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266