fbpx

Soest – Zuidergracht 21-02B

Zuidergracht 21-02B

Soest
Soort object:
Bedrijfsruimte
Oppervlakte:
130 m2
In units vanaf:
130 m2
€ 915,00
per maand excl. BTW
verhuurd

Omschrijving

Op het goed bereikbare bedrijventerrein “De Grachten”, nabij uitvalswegen te huur aangeboden een hoogwaardig afgewerkte bedrijfsruimte van ca. 130 m2 v.v.o. (waarvan ca. 100 m² bedrijfsruimte en ca. 30 m² kantoorruimte op de entresol) met 2 eigen parkeerplaatsen.

De bedrijfsruimte heeft een vrije hoogte van ca. 5 meter en is voorzien van een betonnen vloer, krachtstroom, handbediende overheaddeur, perslucht aansluiting, gas-c.v. ketel met warmwater heater, een toiletvoorziening en eigen meters.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het gehuurde wordt in de huidige staat opgeleverd, daaronder vallen de navolgende voorzieningen:
- huidige vloerafwerking (middels beton en deels tapijt);
- krachtstroom;
- verwarming, middels gas c.v. met radiatoren en warm water heaters;
- overheaddeur (handmatig);
- toiletruimte;
- pantry;
- entresol.

AANVANGSHUURPRIJS
De huurprijs bedraagt € 915,-- per maand, exclusief servicekosten.

PARKEERGELEGENHEID
Er zijn 2 parkeerplaatsen beschikbaar voor de overheaddeur.

SERVICEKOSTEN
Huurder is servicekosten verschuldigd ter grootte van € 35,00 per maand, exclusief BTW, inzake de navolgende door verhuurder te verzorgen leveringen en diensten:
- kosten v.v.e., waaronder onderhoud buitenterrein;
- onderhoud cv-ketel.

Huurder dient zelf de contracten met betrekking tot energie en communicatieve diensten af te sluiten.

HUURTERMIJN
5 jaar + 5 optiejaren, afwijkende termijnen zijn bespreekbaar.

AANVAARDING
Op korte termijn.

ZEKERHEIDSSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie of waarborgsom te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden bruto huurbetalingsverplichting met de verschuldigde servicekosten.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ 30-01-2015) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 maanden.

BTW CLAUSULE
Geen BTW van toepassing op de huurprijs.

BESTEMMING
Conform het bestemmingsplan ‘Soestdijkse Grachten’ heeft dit perceel de bestemming ‘Bedrijventerrein’ waar bedrijven zijn toegestaan tot en met de categorie 3.1 volgens de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Meer informatie hieromtrent is via ons kantoor verkrijgbaar.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen bij het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever. Deze documentatie kan derhalve niet als een aanbieding worden beschouwd.

Contactpersoon

Isabelle Smink


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266