fbpx

Almere – Prieelvogelweg 20

Prieelvogelweg 20

Almere
Soort object:
Bedrijfsruimte
Oppervlakte:
410 m2
In units vanaf:
360 m2
€ 2.795,00
per maand excl. BTW
verhuurd

Omschrijving

Een ingrijpend gemoderniseerde bedrijfsunit bestaande uit een ruime bedrijfsruimte met kantoor, entresolvloer en parkeren. Het gebouw is recent voorzien van o.m. nieuwe geïsoleerde gevelpanelen en zonnepanelen. Ook worden o.a. de kantoren voorzien van nieuwe infrarood warmtepanelen!

Bereikbaarheid, ligging.
Het bedrijfsgebouw is gelegen in de woonwijk Almere Hout, nabij onder meer de Rijksweg A27 (Almere - Utrecht), ter hoogte van de verkeersknooppunten met de Rijksweg A6, in de richting van Amsterdam en de A1 in de richting van Amersfoort.

Vloeroppervlakte
Het bedrijfsgebouw kent een vloeroppervlak van totaal circa 410 m² v.v.o., bestaande uit:
- Bedrijfsruimte totaal circa 250 m² (inclusief facilitaire ruimten);
- Kantoor totaal circa 50 m²
- Entresol totaal circa 110 m²

NEN 2580 meetcertificaat
Van het gebouw is een geen NEN 2580 meetcertificaat beschikbaar. Het hierboven genoemde metrage is met zorg berekend.

Aanvangshuurprijs
De aanvangshuurprijs bedraagt EUR 2.795,- op maandbasis.

BTW bepaling
Desgewenst kan geopteerd worden voor een met BTW belaste huurprijs ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

Opleverings-/voorzieningenniveau
Het bedrijfspand wordt geleverd volgens het principe van 'as is, where is' en daarmee inclusief onder meer de navolgende voorzieningen:
- vrije hoogte ca. 5 meter (nokhoogte ca. 8 meter);
- systeemplafonds v.v. LED-verlichtingsarmaturen;
- pantry;
- toilet;
- krachtstroom;
- CCTV beveiligingscamera's;
- infrarood verwarmingsinstallatie in de o.a. de kantoren(stralingswarmte);
- overheaddeuren, 3 stuks van elk ca. 4,6 m x 4,5 m;
- vloerbelasting van (indicatief) > 1.500 kg/m².

Parkeren
Ter plaatse van de voorgevel van het bedrijfsgebouw zijn diverse parkeerplaatsen beschikbaar.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidstelling
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden bruto huurprijs te vermeerderen met de servicekosten en de BTW over dit bedrag.

Bijkomende leveringen en diensten
Door of vanwege de door verhuurder te verzorgen van bijkomende leveringen en diensten, is een niet verrekenbaar voorschotbedrag verschuldigd van EUR 175,- exclusief BTW op maandbasis.

In het voorschotbedrag is begrepen:
- het elektriciteitsverbruik inclusief bijkomend vastrecht;
- het waterverbruik inclusief vastrecht.

Verhuurder is bevoegd de levering van zaken en diensten naar soort en omvang te wijzigen of te laten vervallen.

Huurperiode(n)
De huurovereenkomst kan worden afgesloten voor de duur van 5 (vijf) jaar, te verlengen met een aansluitende periode van telkens 5 (vijf) jaar.

Opzegging
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

Aanvaarding
In overleg.

Huurovereenkomst
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ feb 2015) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder maakt gebruik van diverse standaard aanpassingen.

Bijzondere bepalingen
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor het verkrijgen en behouden van (eventueel) van overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde uit te kunnen oefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

Onder- / overmaat
Van het bedrijfsgebouw is geen NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De genoemde oppervlakten zijn slechts indicatief. Aan een eventueel verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte kunnen geen der partijen enig recht ontlenen.

Planvoorschriften, bestemmingsplan
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Chw bestemmingsplan Oosterwold’ kent aan de (bedrijfsmatig) onroerende zaak de bestemming “Gemend-1” toe, met daarbij de (functie)aanduiding: niet van toepassing.
Op grond van de geldende planregels kan het te verhuren object derhalve worden aangewend ten behoeve van de functies: bedrijven uit de categorie 1 en 2 van de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten' die als bijlage 1 is opgenomen.

Kadastrale aanduiding
Gemeente: Almere
Sectie: A
Nummer(s): 407
Kadastrale grootte: Ged.

Energielabel
Niet van toepassing.

Gunning
De verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor.

Disclaimer
De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar

Locatie

Map Data
Map data ©2019 Google
Map DataMap data ©2019 Google
Map data ©2019 Google

Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266