fbpx

Almere – Prieelvogelweg 20

Prieelvogelweg 20

ALMERE
Soort object:
Bedrijfsruimte
Oppervlakte:
300 m2
In units vanaf:
250 m2
€ 1.995,00
per maand excl. BTW
verhuurd

Omschrijving

Representatieve bedrijfsunit bestaande uit een ruime bedrijfsruimte met kantoor, entresolvloer en parkeren.
Het bedrijfsgebouw is gelegen in de woonwijk Almere Hout, nabij onder meer de Rijksweg A27 (Almere - Utrecht), ter hoogte van de verkeersknooppunten met de Rijksweg A6, in de richting van Amsterdam en de A1 in de richting van Amersfoort.

Vloeroppervlakte(n)
Het bedrijfsgebouw kent een vloeroppervlak van totaal circa 410 m² v.v.o., bestaande uit:
- Bedrijfsruimte totaal circa 250 m² (inclusief facilitaire ruimten);
- Kantoor totaal circa 50 m²
- Entresol totaal circa 110 m²

NEN 2580 meetcertificaat
Van het gebouw is een geen NEN 2580 meetcertificaat beschikbaar. Het hierboven genoemde metrage is met zorg berekend.

Aanvangshuurprijs
De aanvangshuurprijs bedraagt EUR 1.995,- op maandbasis.

BTW bepaling
Verhuurder opteert niet voor een met BTW belaste huurprijs ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

Opleverings-/voorzieningenniveau
Het bedrijfspand wordt geleverd volgens het principe van 'as is, where is' en daarmee inclusief onder meer de navolgende voorzieningen:
- vrije hoogte ca. 5 meter (nokhoogte ca. 8 meter);
- verlichtingsinstallatie;
- systeemplafonds v.v. tl-verlichtingsarmaturen;
- pantry;
- toilet;
- krachtstroom;
- oliegestookte verwarmingsinstallatie;
- elektrisch bedienbare overheaddeuren (3 stuks van elk ca. 4,6 m x 4,5 m);
- vloerbelasting van (indicatief) > 1.500 kg/m².

Parkeren
Ter plaatse van de voorgevel van het bedrijfsgebouw zijn diverse parkeerplaatsen beschikbaar. Daarbij is het mogelijk om extra buitenterrein te huren. Vraag naar de mogelijkheden.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidstelling
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden bruto huurprijs te vermeerderen met de servicekosten en de BTW over dit bedrag.

Bijkomende leveringen en diensten
Door of vanwege de door verhuurder te verzorgen van bijkomende leveringen en diensten, is een niet verrekenbaar voorschotbedrag verschuldigd van EUR 200,- exclusief BTW op maandbasis.

In het voorschotbedrag is begrepen:
- het elektriciteitsverbruik inclusief bijkomend vastrecht;
- het waterverbruik inclusief vastrecht.

Verhuurder is bevoegd de levering van zaken en diensten naar soort en omvang te wijzigen of te laten vervallen.

Huurperiode(n)
De huurovereenkomst kan worden afgesloten voor de duur van 5 (vijf) jaar, te verlengen met een aansluitende periode van telkens 5 (vijf) jaar.

Opzegging
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

Aanvaarding
In overleg.

Huurovereenkomst
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ feb 2015) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder maakt gebruik van diverse standaard aanpassingen.

Bijzondere bepalingen
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor het verkrijgen en behouden van (eventueel) van overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde uit te kunnen oefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Aan een eventueel verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte kunnen geen der partijen enig recht ontlenen, behoudens in het geval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten.

Planvoorschriften, bestemmingsplan
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Chw bestemmingsplan Oosterwold’ kent aan de (bedrijfsmatig) onroerende zaak de bestemming “Gemend-1” toe, met daarbij de (functie)aanduiding: niet van toepassing.
Op grond van de geldende planregels kan het te verhuren object derhalve worden aangewend ten behoeve van de functies: bedrijven uit de categorie 1 en 2 van de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten' die als bijlage 1 is opgenomen.

Energielabel
Niet van toepassing.

Gunning
De verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor.

Disclaimer
De informatie uit deze brochure is met zorg samengesteld. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 info@idbedrijfsmakelaars.nl Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum