fbpx

Blaricum – Deltazijde 12J en K

Deltazijde 12J en K

Blaricum
Soort object:
Bedrijfsruimte
Oppervlakte:
200 m2
In units vanaf:
100 m2
€ 2.350,00
per maand excl. BTW
verhuurd

Omschrijving

Deze nieuw gebouwde, hoogwaardige bedrijfsruimte is gelegen op het moderne bedrijventerrein ‘Businesspark 27’ te Blaricum. De hoekunit, met een bruto vloeroppervlak van totaal ca. 200 m², leent zich voor een breed scala aan bedrijfsactiviteiten, waaronder handel- en productie maar ook bijvoorbeeld voor de kantoorfuncties en showroomactiviteiten. Door de ligging direct nabij de A27 (Utrecht en Almere) en de A1 (Amsterdam en Amersfoort) is de bereikbaarheid bijzonder goed te noemen.

Vloeroppervlak:
De beschikbare unit bestaat uit twee bouwlagen met elk een bruto vloeroppervlak van circa 100 m². Conform opgaaf volgens de bouwtekening, opgesteld door VVS Bouw te Epe, is dienovereenkomstig sprake van een netto vloeroppervlak van:
Begane grond: totaal circa 98 m²
Verdieping: totaal circa 91 m².

Opleveringsniveau:
De bedrijfsunit kan in overleg met de verhuurder worden afgebouwd en worden voorzien van de gebouw gebonden installaties. De bedrijfsunit wordt aangeboden met tenminste de navolgende voorzieningen:
- luxueuze entreedeuren met in de glazen schuifpuien;
- plafond met verlichtingsarmaturen;
- toilet;
- E-installatie;
- lichtkoepels
- elektrisch bedienbare overheaddeur;
- pantry.

Aanvullende wensen met betrekking tot aan te brengen zaken en/of voorzieningen behorende tot 'de afbouw' kunnen in overleg worden gerealiseerd. Voor specifieke wensen wordt mogelijk een meerprijs berekend.

Aanvangshuurprijs:
De huurprijs voor de bedrijfsunit bedraagt EUR 2.350,- op exclusief BTW maandbasis.

Servicekosten:
Door of wegens de door de vereniging van eigenaren te verzorgen bijkomende leveringen en diensten, is een niet verrekenbaar bedrag aan servicekosten verschuldigd ten bedrage van Euro vijfenzestig (EUR 65,-) exclusief BTW tn behoeve van onder meer:
- glasbewassing (buitenzijde);
- tuin-/terreinonderhoud.

Huurder dient zelf zorg te dragen voor het afsluiten van de benodigde leveringscontracten voor water, elektra en communicatieve diensten.

Parkeergelegenheid:
Tot de bedrijfsruimte behoren totaal (meer dan) 4 parkeerplaatsen.

Huurperiode(n):
De huurovereenkomst wordt afgesloten voor de duur van 5 (vijf) jaar te verlengen met aansluitende termijnen van telkens 5 (vijf) jaar.

Opzegging:
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van 12 (twaalf) maanden.

Aanvaarding:
In overleg.

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de servicekosten en de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst:
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling:
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Bestemming:
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Blaricummermeent Werkdorp' kent aan het perceel de bestemming 'bedrijventerrein' toe met de nadere functieaanduidingen 'bedrijf tot en met categorie 3.2' en 'specifieke vorm van bedrijventerrein - a27 zone'. Volgens de planregelen is dan ook sprake van een brede aanwendbaarheid van de ruimte. Meer informatie is te vinden op de website ruimtelijkeplannen.nl

Onder- / overmaat metrage:
Van het gebouw is geen NEN 2580 meetrapport beschikbaar.

Energieprestatie:
De bedrijfsruimte is gebouwd volgens de laatste bouwvoorschriften voor o.m. energiezuinigheid. Met het aangaan van de huurovereenkomst zal een energielabel worden aangevraagd, wanneer onder meer ook het type gebruik en de wijze van afbouw (installaties) bekend zijn.

Gunning:
De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Disclaimer:
De informatie in deze brochure is met zorg vervaardigd. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266