fbpx

Hilversum – Arendstraat 16

Arendstraat 16

Hilversum
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
23 m2
In units vanaf:
23 m2
€ 542,00
per maand excl. BTW
beschikbaar

Omschrijving

De zelfstandige kantoorunit is gelegen tegenover het multimedia bedrijvencomplex Rotor Media. In een oude industriële omgeving komen nu media, ondernemende creatieven en horeca bij elkaar. Met elkaar vormen ze een campus, een broeinest van creativiteit en bedrijvigheid.

Bereikbaarheid
Het complex is per auto niet alleen goed aan te rijden vanuit het centrum, maar ook van en naar de Rijksweg A27 (Utrecht - Almere) en de Rijksweg A1 (Amsterdam - Amersfoort).

Vanaf het centraal station van Hilversum rijden er meerdere buslijnen in de richting van de Arendstraat.
Met het afronden van het provinciale besluit rond de aanleg van de HOV-lijn (een busverbinding voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer), komt ter hoogte van de Mussenstraat een eerste en enige halte met een rechtstreekse aansluiting op het centraal station van Hilversum.

Beschikbaarheid
De volgende units zijn beschikbaar voor verhuur:
unit: metrage: huurprijs:
16.9 18,3 m² VERHUURD
16.11 12,8 m² VERHUURD
16.8 10,4 m² VERHUURD
16.1 14,3 m² VERHUURD
16.2 17,2 m² VERHUURD
16.4 23,1 m² € 542,60 per maand
16.5 11,1 m² VERHUURD
16.6 14,5 m² VERHUURD
16.7 16,8 m² GEDEELDE VERGADERRUIMTE

Vraag naar de actuele beschikbaarheid van de te huur aangeboden kamers.

Het genoemde metrage betreft het oppervlak van de individuele kamers, exclusief het aandeel in de algemene ruimte(n).
De vermelde huurprijs is exclusief BTW en inclusief de bijkomende levering en diensten (servicekosten).
Huurders kunnen in overleg gebruik maken van de vergaderruimte.

Opleveringsniveau
De kantoorunit wordt opgeleverd in de huidige staat en inclusief onder meer de navolgende voorzieningen:
- entree (gebouwvoorziening);
- videoregistratie t.b.v. het buitenterrein (gedeeltelijk);
- toiletgroep en pantry (gemeenschappelijk);
- kabelgoten voorzien van elektra-aansluitingen;
- draai-/kiepramen voorzien van isolatieglas;
- ventilatie systeem; waar aanwezig airco*;
- toegangssleutels (gebouw en kamer);
- keycard (fietsenstalling);
- verwarming middels radiatoren;
- LED-verlichtingsarmaturen;
- de aanwezige data- en voice-bekabeling met bijbehorende outlets;
- de aanwezige scheidingswanden;
- aanwezige stoffering*, meubilair* en (eventuele) zonwering,
- alsmede de overige, niet tot de vaste inrichting van het gehuurde of tot de gebouw- gebonden installaties behorende voorzieningen.

* De in dit artikel aangeduide (*) voorzieningen worden om niet beschikbaar gesteld. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoording ten aanzien van deze zaken of voorzieningen. De kosten van onderhoud, herstel, vervanging en verwijdering van deze zaken komen voor rekening van huurder.

Parkeren:
Er is voldoende openbare parkeergelegenheid aanwezig.

Huurtermijn(en):
Flexibele huurtermijnen zijn bespreekbaar, met als minimale aanvangshuurtermijn van 1 (één) jaar.

Aanvaarding:
De units zijn in overleg tussen partijen te aanvaarden.

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de kosten voor parkeren, de servicekosten en de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs
zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst:
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling:
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Onder- / overmaat metrage:
Van het gebouw is geen NEN 2580 meetrapport beschikbaar. Eventuele afwijkingen of interpretatieverschillen vormen geen aanleiding tot verrekening.

Gunning:
De verhuurder/eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Energielabel:
Het object heeft energielabel A.

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266