fbpx

Hilversum – Franciscusweg 277

Franciscusweg 277

Hilversum
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
807 m2
In units vanaf:
104 m2
€ 65,00
per vierkante meters per jaar excl. BTW
verhuurd

Omschrijving

Op het bedrijventerrein Kerkelanden te Hilversum bieden wij aan de Franciscusweg kantoorruimte te huur aan. De beschikbare kantoorruimte behelst in totaal ca. 807 m2, welke is gelegen op de 1e en 2e verdieping. Deelverhuur is mogelijk vanaf ca. 104 m2.

De totale oppervlakte is als volgt verdeeld:
1e verdieping (in z'n geheel): ca. 418 m2 v.v.o. (incl. magazijnruimte en eigen voorzieningen);
2e verdieping (in z'n geheel): ca. 389 m2 v.v.o.
Unit op de 2e verdieping: ca. 104 m2 v.v.o. (gemeenschappelijke voorzieningen).

De magazijnruimte op de 1e verdieping is ca. 110 m2 groot en heeft de beschikking over een goederenlift (met een draagvermogen van ca. 1000 kg). Indien gewenst kan deze magazijnruimte met minimale aanpassingen eveneens worden gebruikt als kantoorruimte. Vanwege eenvoudig verplaatsbare scheidingswanden is de huidige indeling gemakkelijk aan te passen.

Dit object is uitermate geschikt voor groeiende (startende) organisaties die op zoek zijn naar veel kantoorvloeroppervlak voor een aantrekkelijke huurprijs.

Het bedrijventerrein kent een goede bereikbaarheid en heeft een directe aansluiting op de N-201 richting Rijksweg A2 (Utrecht-Amsterdam) en Rijksweg A27 (Utrecht-Almere).

HUURPRIJS
De huurprijs is als volgt onder te verdelen:
- 1e en 2e verdieping: € 65,-- per m2/per jaar, exclusief servicekosten en BTW.
- 2e verdieping (unit): € 675,-- per maand, exclusief servicekosten en BTW.

BESTEMMING
De huidige bestemming betreft “Bedrijfsdoeleinden -3, waarbij bedrijven t/m categorie 3.2 zijn toegestaan volgens de Staat van Bedrijfsactiviteiten, alsmede ondernemingen in de creatieve industrie.

PARKEREN
Het gehuurde beschikt over een eigen parkeerkelder. De beschikbare parkeerplaatsen zijn als volgt verdeeld:
- 1e verdieping: vier (4) parkeerplaatsen;
- 2e verdieping (unit): twee (2) parkeerplaatsen.

SERVICEKOSTEN
Het voorschot op de servicekosten bedraagt € 25,-- per m2/per jaar, exclusief BTW t.b.v. de navolgende leveringen en diensten:
- Onderhoud gas c.v. installatie;
- Afvalcontainer;
- Glasbewassing buitenzijde;
- Schoonmaak algemene ruimte;
- Onderhoud goederenlift;
- Levering gas / water en elektra;*
- Onderhoud en abonnementskosten brandmeld - en alarminstallatie.

* elektra afrekening geschiedt middels tussenmeter, gas en water worden op basis van nacalculatie berekend van de gehuurde oppervlakte t.o.v. de totale oppervlakte.

OPLEVERINGSNIVEAU
De kantoorruimte wordt opgeleverd inclusief de navolgende voorzieningen:
- Airconditioning (grotendeels op 1e verdieping / 2e verdieping heeft geen airco);*
- Databekabeling (Cat 5, geen garantie op de werking hiervan);
- Camerabewaking buitenzijde;
- Draai-kiepramen;
- Toiletten (1e verdieping eigen voorziening, 2e verdieping gemeenschappelijk);
- Pantry (1e verdieping eigen voorziening, 2e verdieping géén);
- Alarminstallatie (eigen code per verdieping);
- Pallet-goederenlift (met een draagvermogen van ca. 1000 kg);
- Vloerafwerking middels plavuizen en deels tapijt;
- Systeemplafonds met verlichting.

De met een * aangegeven voorzieningen worden in de huidige staat aan huurder opgeleverd. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid t.a.v. deze voorziening. De kosten voor onderhoud, schade en eventuele vervanging komen voor rekening van huurder.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

BTW CLAUSULE
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

HUURPERIODE
De huurperiode is in overleg overeen te komen.

AANVAARDING
Per direct.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ feb 2015) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever.

Contactpersoon

Isabelle Smink


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266