fbpx

Hilversum – Franciscusweg 279A

Franciscusweg 279A

Hilversum
Soort object:
Bedrijfsruimte
Oppervlakte:
290 m2
In units vanaf:
290 m2
€ 2.750,00
per maand excl. BTW
verhuurd

Omschrijving

Deze hoogwaardige showroom annex bedrijfsruimte van totaal circa 290 m² is gelegen op het bedrijvenpark Hilversumse Kerkelanden. De bedrijfsruimte/showroom is markant gelegen tegenover de Hilversumse vestiging van de Sligro.

Vloeroppervlakte
Naar huidige indeling is sprake van circa 250 m² showroomruimte in combinatie met circa 40 m² bedrijfs-/opslagruimte.

Bereikbaarheid
Het bedrijventerrein wordt ontsloten via de Provinciale weg N-201 met aansluitingen op de Rijkswegen A2 (Utrecht - Amsterdam) en de A27 (Utrecht - Almere).

Opleverings-/voorzieningenniveau
Het bedrijfspand wordt geleverd volgens het principe van 'as is, where is' en daarmee inclusief onder meer de navolgende voorzieningen:
- vrije hoogte ca. 3,25 meter;
- betonnen bedrijfsvloer;
- verlichtingsinstallatie;
- aluminium pui voorzien van thermopane beglazing en zonneschermen;
- gas-cv installatie met radiatoren;
- toilet;
- kantoren;
- overheaddeur.

Parkeergelegenheid
Op het voorterrein zijn totaal 4 (vier) parkeerplaatsen beschikbaar. Tevens bestaat de mogelijkheid om ter plaatse van de roldeur te parkeren met één of meerdere (bedrijfs)auto's.

Aanvangshuurprijs
De aanvangshuurprijs bedraagt op maandbasis EUR 2.750,- exclusief BTW.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidstelling
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden bruto huurprijs te vermeerderen met de servicekosten en de BTW over dit bedrag.

Servicekosten
Niet van toepassing.

Huurperiode(n)
De huurovereenkomst kan worden afgesloten voor de duur van 5 (vijf) jaar, te verlengen met een aansluitende periode van telkens 5 (vijf) jaar.

Opzegging
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

Aanvaarding
In overleg.

Huurovereenkomst
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ feb 2015) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW.

Planvoorschriften, bestemmingsplan
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Vreelandseweg' kent aan dit perceel de bestemming 'Bedrijventerrein - 3' toe met daarbij de functieaanduiding: 'bedrijf tot en met categorie 3.2'.

Op grond van de geldende planregels kan het vastgoed derhalve worden aangewend ten behoeve van onder meer de functies:
- bedrijven behorende tot categorie 2, 3.1 en 3.2 van de in de bijlage bij deze regels opgenomen "Staat van Bedrijfsactiviteiten", ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2';
- ondergeschikte detailhandel en horeca (kantine);
- een onderneming in de creatieve industrie;
- sportscholen, gymnastiekzalen en fitnesscentra.

BTW clausule
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

Energielabel
Het gebouw heeft een energielabel A+.

Onder- / overmaat
Van het bedrijfsgebouw is geen NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De genoemde oppervlakten zijn slechts indicatief. Aan een eventueel verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte kunnen geen der partijen enig recht ontlenen.

Kadastrale aanduiding
Gemeente: Hilversum
Sectie: H
Nummer(s): 2595
Kadastrale grootte: Ged.

Bijzondere bepalingen
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor het verkrijgen en behouden van (eventueel) van overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde uit te kunnen oefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

Gunning
De verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor.

Disclaimer
De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266