fbpx

Hilversum – Gijsbrecht van Amstelstraat 111

Gijsbrecht van Amstelstraat 111

Hilversum
Soort object:
Winkelruimte
Oppervlakte:
130 m2
In units vanaf:
130 m2
€ 1.995,00
per maand excl. BTW
verhuurd

Omschrijving

In het levendige winkelgebied van Hilversum-Zuid, aan de Gijsbrecht van Amstelstraat, komt een markant gelegen winkelruimte beschikbaar van totaal circa 85 m² met op de verdieping gelegen magazijn ter grootte van circa 45 m².
Op de Gijsbrecht van Amstelstraat bevindt zich een grote diversiteit aan winkelbedrijven, variërend van landelijke filiaalbedrijven zoals de Albert Heijn tot aan lokale detaillisten in zowel de food, als de non-food sector. Direct naast het pand is o.a. de speelgoedwinkel Intertoys gevestigd met aan de overzijde van de straat de Kruidvat.

Hilversum, mediastad
Hilversum, als mediastad, telt circa 85.000 inwoners en vervult een streekfunctie in het Gooi. De sterke regionale positie van Hilversum en het gunstige vestigingsklimaat, trekt veel ondernemers aan uit onder meer de retail, de dienstensector en de
audiovisuele industrie. Het economische klimaat in Hilversum draagt bij aan een levendige binnenstad met onder meer een breed scala aan winkelfiliaalbedrijven en speciaalzaken.

Opleveringsniveau
De winkel wordt als te verhuren ‘casco’ aangeboden.

Aanvangshuurprijs
De aanvangshuurprijs bedraagt op maandbasis EUR 1.995,- exclusief BTW.

Servicekosten
Niet van toepassing. Als huurder dient u zelf zorg dragen voor het afsluiten van onder meer leveringscontracten ten behoeve van de levering van energie en communicatieve diensten.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een waarborgsom of bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met eventueel van toepassing zijnde servicekosten en de verschuldigde omzetbelasting.

Huurperiode(n)
De huurovereenkomst wordt in beginsel afgesloten voor de duur van ten minste 5 (vijf) jaar te verlengen met een
aansluitende periode van telkens 5 (vijf) jaar.

Opzegging
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

Oplevering, aanvaarding
In overleg.

Huurovereenkomst (ROZ)
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ 2012) voor bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen. Verhuurder kan
gebruik maken van standaard verhuurdersaanpassingen.

Bestemmingsplan
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Bosdrift', kent aan het perceel de bestemming ‘Gemengd - 1’ toe. De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
- kantoren, al dan niet met een baliefunctie;
- detailhandel;
- dienstverlening;
- horeca behorende tot ten hoogste categorie A en B van de in de bijlage bij deze regels opgenomen 'Staat van Horeca-
activiteiten';
en tevens voor:
- ondernemingen in de creatieve industrie.
Meer informatie over de ter plaatse geldende planregels is terug te vinden op de website: ruimtelijkeplannen.nl

Kadastrale informatie
Gemeente: Hilversum
Sectie: L
Nummer(s): 930

BTW belaste huurprijs
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

Bijzondere bepalingen
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht.

Gunning voorbehouden
De verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor.

Disclaimer
De informatie uit deze brochure is met zorg vervaardigd. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar

Locatie

Map Data
Map data ©2019 Google
Map DataMap data ©2019 Google
Map data ©2019 Google

Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266