fbpx

Hilversum – Havenstraat 105

Havenstraat 105

Hilversum
Soort object:
Winkelruimte
Oppervlakte:
55 m2
In units vanaf:
55 m2
€ 1.095,00
per maand excl. BTW
beschikbaar

Omschrijving

De ingrijpend gerenoveerde winkel is gelegen aan de Havenstraat van Hilversum, nabij onder andere het stadspark Oude Haven en op loopafstand van de drukbezochte binnenstad. Met de renovatie is de winkel tevens 'van het gas afgehaald'. De winkel is inmiddels voorzien van 'all-electric' installatietechniek.

Hilversum; tuinstad, mediastad!
Hilversum, als mediastad, telt ruim 92.000 inwoners en vervult een streekfunctie in het Gooi. De sterke regionale positie van Hilversum en het gunstige vestigingsklimaat, heeft een aanzuigende werking voor ondernemers uit onder meer de detailhandel, de dienstensector en de creatieve industrie en natuurlijk de media. Het gunstige economische klimaat in Hilversum draagt tevens bij aan een levendige binnenstad met een breed scala aan winkelfiliaalbedrijven en speciaalzaken en horecagelegenheden.

Vloeroppervlak
De winkel kent een vloeroppervlak van totaal circa 55 m² (b.v.o.), naar huidige indeling bestaande uit circa 50 m² verkoopvloeroppervlak in combinatie met circa 5 m² aan dagverblijf (pantry en toilet).
De winkelruimte heeft een frontbreedte van bijna 6 m¹.

Opleverings-/voorzieningenniveau
De winkel wordt als ‘casco-plus’ te huur aangeboden, waarbij de onder meer de navolgende zaken en voorzieningen volgens het principe van 'as is, where is' om niet beschikbaar worden gesteld:
- airco-units met verwarmingscapaciteit;
- pantry en toilet (nieuw te plaatsen).

Het verzorgen van aanvullende (afbouw)werkzaamheden, kan desgewenst tegen meerprijs worden aangeboden.

Huurprijs
De aanvangshuurprijs voor de winkel bedraagt EUR 1.095,- exclusief BTW op maandbasis.

BTW belaste huurprijs
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Servicekosten
Door of wegens de navolgende door verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten, is huurder een verrekenbaar voorschotbedrag aan servicekosten verschuldigd ten bedrage van Euro 200,- exclusief BTW op maandbasis.
In de servicekosten zijn begrepen:
- het individuele water- en elektraverbruik met bijkomend vastrecht.

Partijen behouden het recht voor om het bedrag aan servicekosten te herzien, wanneer achteraf blijkt dat sprake is van een significatie afwijking in de opgaaf in relatie tot de daadwerkelijk gemaakte kosten, zulks ter finale beoordeling door verhuurder.

Het hanteren van servicekosten zal op termijn geheel of gedeeltelijk kunnen komen te vervallen, omdat voor de winkel een eigen verbruiksmeter is aangevraagd.

Huurder dient verder zelf zorg te dragen voor de het afsluiten van onder meer leveringscontracten betreffende onder meer de stadsverwarming en het waterverbruik, alsmede ten behoeve van eventueel gewenste communicatieve diensten.

Zekerheidstelling
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

Huurtermijn(en)
De huurovereenkomst kan worden afgesloten voor de duur van 5 (vijf) jaar te verlengen met aansluitende perioden van telkens 5 (vijf) jaar.

Opzegging
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van 12 maanden.

Oplevering, aanvaarding
In overleg.

Huurovereenkomst
Op basis van het model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ 2022) voor winkelruimte in de zin van artikel 7:290 BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurdersaanpassingen.

Bestemmingsplan, planregels
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Bosdrift’, kent aan het perceel de bestemming ‘Gemengd - 3’ toe. Op grond van de planregels kan het gebouw derhalve onder meer worden aangewend ten behoeve van de functies:
a. detailhandel;
b. dienstverlening.

Energieprestatie
De winkel beschikt (nochtans) over een energielabel: C

Vergunningen van overheidswege
Als huurder dient u zelf zorg te dragen voor het verkrijgen en behouden van de (eventueel) van overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

NEN 2580 meetrapport
Van het gebouw is geen NEN 2580 meetrapport opgesteld.

Onder-/overmaat
De vermelding van de oppervlakte van het vastgoed houdt slechts een aanduiding in. Indien de werkelijke situatie daaraan niet beantwoordt, levert dit voor geen van partijen enigerlei rechtsvordering op.

Gunning
De verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor.

Disclaimer
De informatie uit deze brochure is met zorg vervaardigd. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266