fbpx

Hilversum – Jacob van Campenlaan 3

Jacob van Campenlaan 3

HILVERSUM
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
160 m2
In units vanaf:
160 m2
€ 1.950,00
per maand excl. BTW
verhuurd

Omschrijving

Karakteristiek kantoorpand met kenmerkende ligging op de hoek van de Jacob van Campenlaan en de Johannes Geradtsweg met een totaal vloeroppervlakte van ca. 160 m² v.v.o. en met parkeerplaatsen op eigen terrein.
Uitstekende locatie voor partijen die ook behoefte hebben aan extra exposure! Bij uitstek geschikt voor bedrijven in de zakelijke dienstverlening.

Dit voormalige bankkantoor heeft nog de beschikking over een bankkluis, thans in gebruik als archief.
Indeling: entree met tochtportaal en kluis, ruime hal, 4 kantoor-/spreekkamers, keuken met toiletgroep, archief- en serverruimte en een kleine patio aan de achterzijde van het pand.

LIGGING
Gelegen aan de buitenste verkeersring van Hilversum, waardoor een goede bereikbaarheid met op enkele (auto) minuten gelegen vanaf de op- en afrit van de Rijksweg A1 (Amsterdam – Amersfoort) en A27 (Utrecht).

PARKEREN
3 tot 4 parkeerplaatsen op eigen terrein.

OPLEVERINGSNIVEAU
Oplevering geschiedt in de huidige staat**, inclusief de navolgende voorzieningen:
• Huidige vloerafwerking grotendeels middels tapijt*;
• Huidige wand- en plafondafwerking*;
• Isolerende beglazing;
• Gas c.v. ketel met radiatoren;
• Infrarood panelen;
• Eenvoudige pantry*;
• Toiletvoorziening*;
• Voormalige bankkluis*;
• Airconditioning*;
• Glasvezelaansluiting.

De in dit artikel aangeduide voorzieningen met een * worden om niet ter beschikking gesteld. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoording ten aanzien van deze zaken of voorzieningen. De kosten van onderhoud, herstel en/of vervanging komen voor rekening van de huurder. Voor al het overige worden de algemene bepalingen conform ROZ model 2015 gehanteerd.

** De verhuurder is bereid om de kantoorruimte in overleg met nieuwe huurder te moderniseren.

BESTEMMING
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Over 't Spoor' van de gemeente Hilversum kent de enkelbestemming bestemming ‘Kantoor (K)’ toe.
Meer informatie hieromtrent is verkrijgbaar via ons kantoor.

AANVANGSHUURPRIJS
De aanvangshuurprijs bedraagt op maandbasis € 1.950,-- per maand, excl. BTW.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

SERVICEKOSTEN
Geen leveringen en diensten door verhuurder. Huurder zal zelf zorgdragen voor de levering van energie, water en communicatieve diensten, alsmede tuinonderhoud, glasbewassing en jaarlijks onderhoud aan airconditioning. Het onderhoudscontract voor de gas c.v. loopt via de verhuurder die hier jaarlijks een nota voor zal versturen.

HUURPERIODE
5 jaar met 5 optiejaren, maar verhuurder is bereid flexibel mee te denken inzake de lengte van de huurtermijn.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

AANVAARDING
In overleg.

METRAGE
De in deze aanbieding genoemde metrages zijn met zorg berekend. Verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht. Er is een NEN2580 meetrapport aanwezig.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ model 2015) voor bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230 BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever. Deze documentatie kan derhalve niet als een aanbieding worden beschouwd.

Contactpersoon

Isabelle Smink


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266