fbpx

Hilversum – Kerkstraat 14

Kerkstraat 14

HILVERSUM
Soort object:
Winkelruimte
Oppervlakte:
265 m2
In units vanaf:
265 m2
€ 95.000,00
per jaar excl. BTW
verhuurd

Omschrijving

Hilversum, met circa 91.000 inwoners, heeft een streekfunctie in de regio Gooi en Vechtstreek. Door de centrale ligging, aanwezige voorzieningen en goede bereikbaarheid vervult Hilversum economisch een voorname rol voor regio. Zo trekt de Hilversumse binnenstad wekelijks zo’n 180.000 bezoekers en komen circa 40% van de besteding (niet-dagelijkse artikelen) van bezoekers van buiten Hilversum.

Bereikbaarheid, parkeren
De Hilversumse binnenstad is per auto, alsmede per openbaar vervoer zeer goed te bereiken. Ook zijn er in en rond het centrum diverse parkeerterreinen (betaald), vijf openbare parkeergarages en meerdere fietsenstallingen.

Object, vloeroppervlak
De winkel, met een verhuurbaar vloeroppervlak van totaal circa 265 m², is gelegen in het hart van in het winkelgebied (welstandsklasse: A1), tegenover de ingang van het winkelcentrum Hilvertshof. De winkel voorziet in een parterre van circa 193 m² in combinatie met kelder van circa 72 m² (o.a. voorzien van pantry). De winkel is circa 6,5 m breed en biedt de mogelijkheid om via de achterzijde (via de straat: Oude Doelen) te bevoorraden.

Opleveringsniveau
De winkel wordt als ‘casco’ ruimte verhuurd.
Eventueel aanwezige zaken en/of voorzieningen worden om niet beschikbaar gesteld. Deze zaken zijn niet door de verhuurder op technische werking gecontroleerd. Eventueel te maken kosten voor onderhoud, herstel en/of vernieuwing komen voor rekening van huurder.

Bestemming
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan (Binnenstad), opgesteld door de Gemeente Hilversum, kent aan het perceel de bestemming “centrum”, op grond waarvan de ruimte aangewend kan worden voor onder meer de functie(s) van: detailhandel op de begane grond en/of een onderneming in de creatieve sector.
Aanvangshuurprijs
De aanvangshuurprijs bedraagt EUR 95.000,- exclusief BTW op jaarbasis, per 3 (drie) maanden vooruit te voldoen.

BTW clausule
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidstelling
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden (bruto) huurprijs te verhogen met de verschuldigde omzetbelasting.

Servicekosten
Niet van toepassing.

Huurperiode(n)
5 (vijf) jaar te verlengen met aansluitende perioden van telkens 5 (vijf) jaar.

Opzegging
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

Aanvaarding
In overleg.

Huurovereenkomst
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ september 2012) voor bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurdersaanpassingen.

Over-/ondermaat
Van de winkel is een NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De genoemde oppervlakten zijn hiervan afkomstig.

Energielabel
De winkel beschikt over een energielabel met als labelklasse D.

Gunning
De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Disclaimer
De informatie uit deze brochure is met zorg vervaardigd. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar

Locatie

Map Data
Map data ©2019 Google
Map DataMap data ©2019 Google
Map data ©2019 Google

Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266