fbpx

Hilversum – Kininelaantje 37

Kininelaantje 37

HILVERSUM
Soort object:
Bedrijfsruimte
Oppervlakte:
330 m2
In units vanaf:
306 m2
€ 45,00
per vierkante meters per jaar excl. BTW
beschikbaar

Omschrijving

Gelegen op het Hilversumse bedrijvenpark "Havenkwartier", een multifunctionele verdiepingsvloer vanaf circa 306 m² (b.v.o.).

Bedrijvenpark ‘Havenkwartier’
Het bedrijvenpark ‘Havenkwartier’ betreft een gemêleerd bedrijventerrein van totaal ca. 30 hectare. Het terrein is gelegen nabij de provinciale weg N201, met aansluitingen op de Hilversumse buitenring en o.m. de Rijksweg A-2 (Amsterdam- Utrecht) en de Rijksweg A-27 (Almere-Utrecht). Naast o.a. de diverse PDV-bedrijven zijn op het terrein uiteenlopende handels- en productiebedrijven gehuisvest.

Vloeroppervlakte
De aangebrachte entresolvloer kent een vloeroppervlak van totaal circa 306 m². Hierbij bestaat de mogelijkheid om een entree te creëren op de begane grond aldanniet te voorzien van een roldeur. Afhankelijk van de inrichting van de begane grond zal het totale metrage worden bepaald.

Opleveringsniveau
Het verdiepingsvloer kan voor de functie van opslag in huidige (casco-plus) staat worden opgeleverd, dan wel worden voorzien van bijvoorbeeld:
- een glaspui met raamkozijnen in de voorgevel;
- een in te richten kantoorruimte;
- pantry en toilet;
- verwarmingsinstallatie;
- een roldeur met expeditie ruimte op de begane grond;
- vloerbelasting (indicatief) 450 kg/m²;
- basis verlichtingsinstallatie (LED verlichting*).

De hierboven genoemde werkzaamheden worden tegen 'meerprijs' aangeboden.

Aanvangshuurprijs
De aanvangshuurprijs bedraagt vanaf EUR 45,- exclusief BTW per m² op jaarbasis.

BTW belaste huurprijs
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

Parkeren
Voor het gebouw zijn openbare parkeerplaatsen aangelegd (niet betaald).

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidstelling
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden bruto huurprijs te vermeerderen met de servicekosten en de BTW over dit bedrag.

Huurperiode(n)
De huurovereenkomst kan worden afgesloten voor de duur van 5 (vijf) jaar, te verlengen met een aansluitende periode van telkens 5 (vijf) jaar.

Opzegging
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

Aanvaarding
In overleg.

Servicekosten
Huurder is een verrekenbaar voorschotbedrag aan servicekosten verschuldigd ten bedrage van EUR PM exclusief BTW per m² op jaarbasis, vanwege de door of wegens verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten, als
- het individuele gas-/water en elektraverbruik inclusief bijkomen vastrecht;
- periodiek onderhoud, herstel en/of keuringen van de door verhuurder aangewezen gebouw gebonden installaties en voorzieningen.

Huurovereenkomst
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ feb 2015) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen. Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

Planvoorschriften, bestemmingsplan
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Vreelandseweg’ kent aan de (bedrijfsmatig) onroerende zaak de bestemming “Bedrijventerrein - 1” toe, met daarbij de (functie)aanduiding: bedrijf tot en met categorie 4.1.
Op grond van de geldende planregels kan de bedrijfsruimte derhalve worden aangewend ten behoeve van de functies: 'bedrijven behorende tot categorie 2, 3.1, 3.2 en 4.1 van de in de bijlage bij deze regels opgenomen "Staat van Bedrijfsactiviteiten", ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.1'.

Energielabel
Vrijgesteld als ruimte voor de industrie.

Onder-/overmaat
De vermelding van oppervlakten houdt slechts een aanduiding in. Indien de werkelijke situatie daaraan niet beantwoordt, levert dit voor geen van partijen enigerlei rechtsvordering op. Van het bedrijfsgebouw is geen NEN 2580 meetcertificaat beschikbaar. Het hierboven genoemde metrage is echter met zorg berekend.

Vergunningen van overheidswege
Als huurder dient zelf zorg te dragen voor het verkrijgen en behouden van de (eventueel) van overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Gunning
De verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor.

Disclaimer
De informatie uit deze brochure is met zorg samengesteld. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266