fbpx

Hilversum – Laapersveld 68

Laapersveld 68

Hilversum
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
390 m2
In units vanaf:
390 m2
€ 135,00
per vierkante meters per jaar excl. BTW
verhuurd

Omschrijving

WERKEN, ONTMOETEN en VERBINDEN zijn enkele kernwaarden die ten grondslag hebben gelegen aan de uitvoering van het renovatieplan, zoals deze is opgesteld door het architectenbureau Coare uit Amsterdam. Eerder al besloot Scildon om het moderne kantoorgebouw vergaand te verduurzamen, door onder meer de toepassing van zonne-energie in combinatie met energiezuinige installaties.

Om het werkklimaat in het gebouw verder te optimaliseren is, aanvullend besloten om het gebouwinterieur ingrijpend te renoveren. Naast diverse aanpassingen op de werkvloer, betekent dit dat het gebouw onder meer wordt voorzien van een verfraaide hoofdentree, een modern werkcafé voor lunch en overleg, in combinatie met diverse (gezamenlijke) vergaderfaciliteiten.

Het kantoor is gelegen in Hilversum-Zuid, bijna direct nabij de toe- en afrit met de Rijksweg A27 (Utrecht – Almere) en het treinstation ‘Hilversum Sportpark’. Ook het monumentale stadspark ‘Laapersveld’ en het Amrâth Hotel ‘Lapershoek’ zijn direct nabij gelegen.

VLOEROPPERVLAK
Voor de verhuur komt de tweede verdieping beschikbaar met een verhuurbaar vloeroppervlak van totaal circa 970 m² (inclusief aandeel in de algemene ruimte).

Deelverhuur is mogelijk per kantoorvleugel van respectievelijk 390 m² en 580 m² (opgaaf inclusief aandeel in de algemene ruimte).

BEREIKBAARHEID
Het kantoorgebouw is gelegen aan het Laaperveld een parallelweg van één van de hoofdtoegangswegen van en naar Hilversum, met onder meer een directe aansluiting op de Rijksweg A27 (Utrecht – Almere), ter hoogte van het knooppunt met de Rijksweg A1 (Amsterdam – Amersfoort). Per openbaar vervoer is het kantoor eveneens zeer goed bereikbaar met op slecht minuten loopafstand gelegen het NS station ‘Hilversum Sportpark’ alsmede de bushalten ‘Hilversum, Utrechtseweg’.
Ook de Hilversumse binnenstad ligt op enkele minuten reisafstand.

OPLEVERINGSNIVEAU
De kantoorvloeren worden als gerenoveerd ‘casco-plus’ opgeleverd en daarmee inclusief onder meer:
- representatieve hoofdentree met de mogelijke tot het gebruik van receptionele diensten;
- per etage een pantry en toiletgroep;
- nieuw te plaatsen klimaatinstallatie voorzien van ‘airsocks’ voor een evenwichtig verdeeld binnenklimaat;
- plafondelementen v.v. verlichtingsarmaturen (LED-verlichting)
- kabelgoten in combinatie met vloerpotten en voorzien van elektra met data-outlets (UTP cat. 5E);
- cv-installatie (HR++ verwarmingsketels);
- personenlift.

Het uitbreiden van het hierboven genoemde voorzieningenniveau in de kantoren is mogelijk. Dergelijke zaken kunnen tegen meerprijs worden aangeboden.


ADDITIONELE FACILITEITEN EN DIENSTEN
Daarbij wordt de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van:
- receptionele diensten;
- vergader-/conferentieruimte(n);
- het werkcafé / bedrijfsrestaurant.

De hierboven genoemde additioneel te verzorgen faciliteiten en diensten worden naar rato van de kostprijs aangeboden.

PARKEREN
Naast aanwezige bezoekersplaatsen, kunnen totaal circa 13 (dertien) gereserveerde parkeerplaatsen worden aangeboden voor exclusief gebruik. Van deze plaatsen zijn er 9 (negen) gesitueerd in de parkeerkelder en 4 (vier) op het parkeerterrein.

BESTEMMING
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Utrechtseweg” kent aan het gebouw de bestemming ‘Kantoor’ toe. Voor uitgebreide informatie kunt u de website voor ruimtelijkbeleid raadplegen (www.ruimtelijkeplannen.nl).

HUURPRIJS
De aanvangshuurprijs voor de kantoren bedraagt EUR 135,- per m² op jaarbasis.
De huurprijs voor het parkeren bedraagt EUR 725,- op jaarbasis per parkeerplaats in de kelder en EUR 325,- op jaarbasis per parkeerplaats op het parkeerterrein.

HUURBETALING
De huurbetalingsverplichting dient per 3 (drie) maanden vooruit te worden voldoen.

BTW-clausule
Omdat de eigenaar/verhuurder (als financieel dienstverlener), geen BTW kan verrekenen, behoeft geen gebruik worden gemaakt van het optieverzoek voor een met BTW belaste huurprijs in de zin van Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

SERVICEKOSTEN
Door of vanwege de door verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten, wordt een voorschotbedrag aan servicekosten berekend van indicatief EUR 36,00 exclusief BTW per m² op jaarbasis.

In de servicekosten zijn begrepen:
- onderhoud gas cv-installatie;
- onderhoud tuin(en) en buitenterrein, inclusief straatwerk;
- glasbewassing buitenzijde;
- bijdrage totale afvalverwerkingskosten;
- schoonmaakkosten algemene ruimten;
- de levering van gas, water en elektra en het bijbehorende vastrecht ter zake van de individuele ruime, alsmede een pro rata aandeel in de algemene ruimte;
- de kosten van (regulier) onderhoud en gebruik van de gebouw gebonden installaties en voorzieningen, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt: de elektrische installatie (inclusief de zwakstroominstallatie), de liftinstallatie, de toegangshekken; de luchtbehandelingsinstallatie, brandmeldinstallatie.
- 6% administratiekosten.

HUURPERIODE
De huurovereenkomst kan worden afgesloten voor de duur van 5 (vijf) jaar te verlengen met aansluitende perioden van telkens 5 (vijf) jaar.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

AANVAARDING
De kantoren zijn omstreeks eind Q3 van dit jaar te aanvaarden.

ZEKERHEIDSTELLING
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de kosten voor parkeren, de servicekosten en de verschuldigde BTW over dit bedrag.

HUURPRIJSINDEXERING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

HUUROVEREENKOMST
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

OVER- / ONDERMAAT
Van het gebouw is een NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De genoemde oppervlakten zijn hiervan afkomstig.

ENERGIEPRESTATIE
Opgaaf volgt.

GUNNING
De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

DISCLAIMER
De informatie uit deze brochure is met zorg vervaardigd. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266