fbpx

Hilversum – Lage Naarderweg 73

Lage Naarderweg 73

HILVERSUM
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
136 m2
In units vanaf:
136 m2
€ 19.250,00
per jaar excl. BTW
verhuurd

Omschrijving

Een ingrijpend gerenoveerde kantoorruimte, met de charme van een villa. Het kantoor is centraal gelegen, nabij onder andere het Media Park en de treinstations Hilversum Centraal Station en Hilversum-Noord. De kantoorruimte beschikt onder meer over een eigen entree, zelfstandige voorzieningen en een balkon.


Vloeroppervlak (v.v.o.)
Het verhuurbaar vloeroppervlak van de kantoorruimte is totaal circa 136 m², bestaande uit
- een begane grond van circa 87 m²;
- de verdieping van circa 49 m².

Opleveringsniveau
Het gehuurde is recent ingrijpend gerenoveerd en wordt opgeleverd in de huidige staat, volgens het principe van 'as is, where is', en daarmee voorzien van onder meer:
• systeemplafond met verlichtingsarmaturen;
• verwarming;
• toiletgroep;
• te openen ramen;
• vloerbedekking;
• kabelgoten voorzien van elektravoorziening;
• een balkon.

Parkeren
Er zijn totaal 3 (drie) parkeerplaatsen, exclusief beschikbaar op het gezamenlijke parkeerterrein.
De huurprijs voor deze parkeerplaatsen bedraagt EUR 450,- per plaats per jaar exclusief BTW.

BESTEMMING
Kantoordoeleinden.

AANVANGSHUURPRIJS
De aanvangshuurprijs bedraagt op jaarbasis EUR 19.250,- exclusief BTW en exclusief het parkeren.
De huurprijs dient bij vooruitbetaling per maand te worden voldaan.

SERVICEKOSTEN
Huurder is een voorschotbedrag servicekosten verschuldigd ter grootte van EUR 35,- per m² op jaarbasis exclusief BTW, inzake de navolgende door verhuurder te verzorgen leveringen en diensten:
• levering gas, water en elektra;
• onderhoud brandhaspels;
• vuilafvoer;
• algemeen onderhoud buitenterrein en tuin;
• onderhoud cv installatie;
• onderhoud elektrische installatie;
• glasverzekering;
• klein onderhoud;
• administratiekosten ad 6%.

Verhuurder heeft het recht om het voorschotbedrag aan te passen indien blijkt dat de hoogte van het bedrag ontoereikend is en/of de omvang van het pakket van leveringen en diensten uit te breiden als daartoe aanleiding bestaat.

Jaarlijks, of zoveel eerder als de huurovereenkomst eindigt, zal verrekening tussen partijen plaatsvinden aan de hand van de werkelijk betaalde nota's, waarbij toerekening geschiedt middels het gehuurde vloeroppervlak ten opzichte van het totale verhuurbare vloeroppervlak in kantoorgebouw. Aan de leegstaande ruimten zal in redelijkheid een toedeling plaatsvinden, cq een redelijke verdeelsleutel door de verhuurder worden voorgesteld.

HUURTERMIJN
Een huurtermijn met een minimum van 2 (twee) jaar, te verlengen met telkens 2 (twee) is bespreekbaar.

Aanvaarding
De huuringangsdatum is in overleg tussen partijen vast te stellen.

Zekerheidstelling
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de kosten voor parkeren, de servicekosten en de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Huurprijsindexering
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW bepaling
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Onder-/overmaat
Van het gebouw is een NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Echter, afwijkingen of interpretatieverschillen vormen geen aanleiding tot verrekening.

Bestemming
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Media Park', kent aan het gebouw de bestemming 'Gemend-2' toe. Het gebouw is daarmee bestemd voor:
- multimediabedrijven;
- maatschappelijke activiteiten;
- dienstverlening;
- kantoren.

Energielabel
Informatie volgt.

Gunning
De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266