fbpx

Hilversum – Lage Naarderweg 75

Lage Naarderweg 75

HILVERSUM
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
166 m2
In units vanaf:
166 m2
€ 2.575,00
per maand excl. BTW
verhuurd

Omschrijving

Een ingrijpend gerenoveerd, karakteristieke kantoorvilla uit omstreeks 1900. De villa is gelegen op steenworp afstand van onder meer het Media Park en het treinstation Hilversum-Noord en het centrum.

Hilversum: tuinstad, mediastad!
Hilversum, als mediastad, telt ruim 92.000 inwoners en vervult een streekfunctie in het Gooi. De sterke regionale positie van Hilversum en het gunstige vestigingsklimaat, heeft een aanzuigende werking voor ondernemers uit onder meer de detailhandel, de dienstensector en de creatieve industrie.
Het economische klimaat in Hilversum draagt bij aan een levendige binnenstad met een breed scala aan winkelfiliaalbedrijven en speciaalzaken en horecagelegenheden.

Vloeroppervlak
De kantoorvilla kent een verhuurbaar vloeroppervlak van totaal 165,7 m², bestaande uit:
- kelderruimte ca. 15 m²
- begane grond ca. 86 m²
- eerste verdieping ca. 65 m²

NEN 2580
Het vloeroppervlak is berekend door het bouwkundig bureau MRBA conform de meetinstructie van NEN 2580.

Opleveringniveau
De villa wordt na ingrijpende renovatie opgeleverd, inclusief onder meer de navolgde voorzieningen:
- systeemplafonds met LED verlichting (deels);
- toiletten;
- pantry;
- gas cv-installatie met radiatoren;
- wandafwerking middels stucwerk;
- basis E-installatie;

De aanwezige aangeduide zaken en voorzieningen (*) worden ‘om niet’ en daarmee vrij van betaling door verhuurder aan huurder beschikbaar gesteld. Deze zaken maakt echter geen onderdeel uit van het gehuurde. De kosten van onderhoud, vervanging en/of herstel komen derhalve voor rekening van huurder.

Aanvullende werkzaamheden kunnen in overleg (tegen meerprijs) worden gerealiseerd.

Aanvangshuurprijs
De aanvangshuurprijs bedraagt EUR 2.575,- exclusief BTW op maandbasis.
De huurprijs dient bij vooruitbetaling per maand te worden voldaan.

Parkeren
Tot het kantoor behoort het gebruik van totaal 5 (vijf) gereserveerde parkeerplaatsen, gesitueerd op het voorgelegen parkeerterrein. De huurprijs van het parkeren bedraagt EUR 675,- exclusief BTW per parkeerplaats op jaarbasis.

Huurtermijn(en)
De huurovereenkomst kan worden afgesloten voor de duur van 5 (vijf) jaar te verlengen met aansluitende perioden van telkens 5 (vijf) jaar.

Opzegging
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van tenminste 12 maanden.

Aanvaarding
Het object is in overleg tussen partijen te aanvaarden.

Servicekosten
Huurder is een verrekenbaar bedrag aan servicekosten verschuldigd ten bedrage van EUR 75,- exclusief BTW op maandbasis, inzake de navolgende door verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten:
- vuilafvoer;
- algemeen onderhoud buitenterrein en tuin;
- divers klein onderhoud;
- het blad vrijhouden van daken en/of goten.

Huurder dient zelf zorg te dragen voor het afsluiten van leveringscontracten betreffende onder meer nutvoorzieningen en communicatieve diensten.

BTW
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Zekerheidsstelling
Ter meerdere zekerheid in de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient huurder bij ondertekening van de overeenkomst een bankgarantie of waarborgsom ter verstrekken ter grootte van 3 (drie) maanden bruto huurbetalingsverplichting.

Bijzondere bepalingen
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor het verkrijgen en het behouden van eventueel van overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht.

Bestemming
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Media Park” kent aan de onroerende zaak de bestemming “Gemend-2” toe. Op grond van de geldende planregels kan de ruimte worden aangewend ten behoeve van onder meer:
- multimediabedrijven;
- maatschappelijke doeleinden;
- dienstverlening;
- kantoren.

Energieprestatie
Het gebouw beschik over een energielabel: C.

Gunning
De verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor.

Disclaimer
De informatie uit deze brochure is met zorg vervaardigd. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266