fbpx

Hilversum – Langestraat 69

Langestraat 69

HILVERSUM
Soort object:
Winkelruimte
Oppervlakte:
70 m2
In units vanaf:
70 m2
€ 795,00
per maand excl. BTW
verhuurd

Omschrijving

Op levendige locatie gelegen, direct aan de centrumring en nabij het kernwinkelgebied van Hilversum, bieden wij te huur aan een kleinschalige commerciële ruimte van ca. 70 m² inclusief kelderopslag in een fraai monumentaal bedrijfspand met perfecte etalagemogelijkheden dankzij het enorme etalagefront (10 meter).

OPPERVLAKTE
Totaal verhuurbaar vloeroppervlak bedraagt ca. 70m² v.v.o., waarvan ca. 55m² winkelruimte en ca. 15m² kelderopslag.

BESTEMMING
Deze bedrijfsruimte heeft een brede bestemming en is voor meerdere doeleinden geschikt, zoals o.a. detailhandel, kantoor, maatschappelijke doeleinden en bedrijven in de creatieve sector.

OPLEVERINGSNIVEAU
De winkelunit wordt opgeleverd in de huidige 'casco+' staat met o.a. de navolgende voorzieningen:
- basis elektrische installatie;
- keuken;
- toiletvoorziening;
- huidige vloerafwerking;
- gas c.v. installatie met radiatoren;

PARKEREN
Er zijn meer dan voldoende betaalde parkeervoorzieningen in de directe omgeving van de Langestraat.

HUURPRIJS
De huurprijs bedraagt € 795,-- per maand, exclusief BTW.

BTW CLAUSULE
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

SERVICEKOSTEN
Niet van toepassing. Huurder zal zelf zorg dragen voor de levering van energie en water alsmede de levering van communicatieve diensten.

HUURPERIODE
De huurperiode behelst 5 jaar met 5 optiejaren, waarbij afwijkende termijnen bespreekbaar zijn.

AANVAARDING
In overleg.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ juli 2012) voor bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten.

Contactpersoon

Isabelle Smink


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266