fbpx

Hilversum – Nieuwe Havenweg 59

Nieuwe Havenweg 59

Hilversum
Soort object:
Bedrijfsruimte
Oppervlakte:
485 m2
In units vanaf:
345 m2
€ 48.500,00
per jaar excl. BTW
beschikbaar

Omschrijving

Gelegen op het Hilversumse bedrijvenpark "Havenkwartier", een in 2015 ingrijpend gemoderniseerde bedrijfsruimte van totaal circa 485 m² (b.v.o.) met parkeren en buitenruimte.

Bedrijvenpark ‘Havenkwartier’
Het bedrijvenpark ‘Havenkwartier’ betreft een gemêleerd bedrijventerrein van totaal ca. 30 hectare. Het terrein is gelegen nabij de provinciale weg N201, met aansluitingen op de Hilversumse buitenring en o.m. de Rijksweg A-2 (Amsterdam- Utrecht) en de Rijksweg A-27 (Almere-Utrecht). Naast o.a. de diverse PDV-bedrijven zijn op het terrein uiteenlopende handels- en productiebedrijven gehuisvest.

Vloeroppervlakte
De bedrijfsruimte kent een vloeroppervlak van totaal circa 485 m² (b.v.o), bestaande uit:
- een bedrijfsruimte/werkplaats van circa 315 m²;
- een kantoor/kantineruimte van circa 80 m²;
- een kantoorverdieping circa 60 m²;
- magazijn (verdieping) circa 30 m².

Opleveringsniveau
Het bedrijfsgebouw, wordt opgeleverd volgens het principe van 'as is, where is', daarmee voorzien van onder meer de navolgende zaken en installaties:
- een vrije hoogte van < 6 meter;
- een elektrisch bedienbare overheaddeur;
- gas-heater;
- lichtstraat;
- kantineruimte met pantry (v.v. diverse apparatuur);
- toiletgroep;
- G/W/E installatie (v.v. krachtstroom);
- vloerbelasting van indicatief 1.500 kg/m²;
- basis verlichtingsinstallatie (LED verlichting*);
- airco-units*
- alarmbeveiligingsinstallatie*

De aangeduide voorzieningen[*] worden 'om niet' beschikbaar gesteld. De kosten van onderhoud, herstel, vervanging of vernieuwing van deze zaken en/of voorzieningen komen geheel voor rekening van huurder.

Overname van aangebrachte installaties en voorzieningen
De navolgende zaken worden ter overname aan geboden:
- een entresolvloer van ca. 60 m².

Aanvangshuurprijs
De aanvangshuurprijs bedraagt op jaarbasis EUR 48.500,- exclusief BTW.

BTW belaste huurprijs
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

Parkeren
Voor het gebouw zijn ten minste 4 (vier) parkeerplaatsen aangelegd.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidstelling
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden bruto huurprijs te vermeerderen met de servicekosten en de BTW over dit bedrag.

Huurperiode(n)
De huurovereenkomst kan worden afgesloten voor de duur van 5 (vijf) jaar, te verlengen met een aansluitende periode van telkens 5 (vijf) jaar.

Opzegging
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

Aanvaarding
In overleg.

Servicekosten
Door of wegens de navolgende door verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten, is huurder op basis van nacalculatie aan verhuurder verschuldigd de gemaakte kosten wegens periodiek onderhoud, herstel en/of keuringen van de navolgende gebouw gebonden installaties en voorzieningen, meer in het bijzonder genoemd, maar daartoe niet beperkt, betreffende:
- de cv-installatie;
- de overheaddeur (inclusief bewassing);
- brandblussers;
- E-installatie.

Huurovereenkomst
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ feb 2015) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen. Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

Planvoorschriften, bestemmingsplan
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Vreelandseweg’ kent aan de (bedrijfsmatig) onroerende zaak de bestemming “Bedrijventerrein - 1” toe, met daarbij de (functie)aanduiding: bedrijf tot en met categorie 4.1.
Op grond van de geldende planregels kan de bedrijfsruimte derhalve worden aangewend ten behoeve van de functies: 'bedrijven behorende tot categorie 2, 3.1, 3.2 en 4.1 van de in de bijlage bij deze regels opgenomen "Staat van Bedrijfsactiviteiten", ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.1'.

Energielabel
Energielabel: B

Onder-/overmaat
De vermelding van oppervlakten houdt slechts een aanduiding in. Indien de werkelijke situatie daaraan niet beantwoordt, levert dit voor geen van partijen enigerlei rechtsvordering op. Van het bedrijfsgebouw is geen NEN 2580 meetcertificaat beschikbaar. Het hierboven genoemde metrage is echter met zorg berekend.

Vergunningen van overheidswege
Als huurder dient zelf zorg te dragen voor het verkrijgen en behouden van de (eventueel) van overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Gunning
De verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor.

Disclaimer
De informatie uit deze brochure is met zorg samengesteld. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266