fbpx

Hilversum – Nieuwe Havenweg 61

Nieuwe Havenweg 61

Hilversum
Soort object:
Belegging
Oppervlakte:
0
In units vanaf:
0
Prijs op aanvraag
verkocht

Omschrijving

Op het Hilversumse bedrijventerrein ‘Havenkwartier' gelegen, in erfpacht uitgegeven (industrie)grond met een oppervlak van totaal ca. 1.899 m².

Het bedrijventerrein ‘Havenkwartier’
Het bedrijventerrein ‘Havenkwartier’ omvat bruto circa 24 hectare en is het meest omvangrijke bedrijventerrein van Hilversum. Het terrein kent een hoge mate van diversiteit aan bedrijfsactiviteiten. Ook is het één van de weinige terreinen in de regio waar de bedrijven behorende tot de zwaardere milieuhindercategorieën zich kunnen vestigen.

Oppervlakte
De aangeboden percelen, van totaal circa 1.899 vierkante meter, zijn bebouwd ten behoeve van de functie van bedrijfsmatige activiteiten.

Kadastrale informatie:
Gemeente Hilversum
Sectie O
Nummer(s) 1947, 1949 en 1508
Groot totaal 1.899 m²

Overeenkomst van erfpacht
De betreffende percelen zijn in het verleden in twee fases in erfpacht uitgegeven. De eerste uitgifte dateert uit 1979 (overgeschreven per akte van 16 april 1987) en betrof een perceel van ongeveer 2.080 m². In 1990 is het erfpachtrecht uitgebreid met een perceel van circa 1.247 m², waarbij het geheel in 2015 is gesplitst in de huidige vorm. Het erfpachtrecht is destijds (1979) afgesloten voor de duur van 50 jaar en eindigt derhalve op 27 mei 2029. De actuele canon bedraagt EUR 26.491,14 op jaarbasis. De canon wordt per vijf jaar geïndexeerd.

Bestemmingsplan
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Vreelandseweg’, door de gemeente Hilversum vastgesteld op 4 september 2013 en kent aan het object de bestemming ‘bedrijventerrein’ toe met de nadere (functie)aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 4.1’.
Op grond van de bestemming kan het perceel worden aangewend ten behoeve van onder meer de functie(s): bedrijven behorende tot categorie 2, 3.1, 3.2 en 4.1 van de in de bijlage bij deze regels opgenomen "Staat van Bedrijfsactiviteiten".
Meer informatie is terug te vinden op de website: 'ruimtelijkeplannen.nl.

Koopprijs
De koopprijs bedraagt EUR 295,- per m² k.k.

Kosten Koper
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder de overdrachtsbelasting en notariële transportkosten en kadasterkosten, zijn voor rekening van koper.

Bankgarantie
Ter meerdere zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen dient de koper een zekerheidsstelling verstrekken voor het gelijke bedrag van 10% van de koopprijs.

Eigendomsoverdracht, levering
De datum van levering kan in overleg tussen partijen worden vastgesteld.

Gunning voorbehouden
Door de verkoper wordt het recht van gunning voorbehouden.

Disclaimer
De informatie uit deze brochure is met zorg vervaardigd. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266