fbpx

Hilversum – Tesselschadelaan 15G

Tesselschadelaan 15G

Hilversum
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
170 m2
In units vanaf:
107 m2
€ 1.925,00
per maand excl. BTW
verhuurd

Omschrijving

De Tesselschade Kerk (gebouwd in 1928) is ontworpen door de architecten B.H. Bakker en H. Bunders. Het als gemeentelijk monument aangewezen kerkgebouw is in opdracht van Kastanje Projecten BV omstreeks 2013 getransformeerd tot een unieke kantoorlocatie.

In het kerkgebouw, komt op de verdieping een bijzondere kantoorunit beschikbaar, betreffende het voormalige kerkbalkon. De beschikbare kantoorvloer kent een vloeroppervlak van totaal circa 170 m², inclusief een pro rata aandeel in de algemene ruimte.

Deelverhuur is mogelijk vanaf ca. 107 m², betreffende een op de parterre gelegen kantoorruimte.

Van het kerkgebouw is geen NEN 2580 (meet)certificaat beschikbaar. Het genoemde metrage is met zorg berekend en betreft een opgaaf als verhuurbaar vloeroppervlak (v.v.o).

Opleveringsniveau
De kantoorunit is voorzien van diverse zaken, gebouwgebonden installaties en voorzieningen, waaronder:
- vloerverwarming;
- luchtbehandelingsinstallatie;
- systeemscheidingswanden;
- vloerafwerking;
- brandmeldinstallatie;
- vloerkabelgoten (inclusief E-installatie en data outlets);
- alarminstallatie (gemeenschappelijk);
- verlichtingsinstallatie (basis);
- toiletvoorziening*;
- pantry's*.

* Genoemde voorzieningen zijn aanwezig in de individuele ruimte, alsmede in de gemeenschappelijke ruimten.

Volledigheidshalve wordt vermeld dat enkele in het gehuurde aanwezige zaken en/of voorzieningen mogelijk 'om niet' beschikbaar worden gesteld. Verhuurder aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid of verantwoording. De kosten van onderhoud, herstel, vervanging of vernieuwing van deze zaken en/of voorzieningen komen geheel voor rekening van huurder.

Kantoormeubilair
Tevens bestaat de mogelijkheid om de kantoorunit ‘turn-key’ te aanvaarden, daarmee inclusief onder meer kantoormeubilair als bureaus, bureaustoelen en kast(en).

Parkeren
Op het tot de kerk behorende parkeerterrein zijn 2 (twee) gereserveerde parkeerplaatsen beschikbaar t.b.v. de kantoorunit.
Het gebruik van deze parkeerplaatsen is in de huurprijs begrepen.

Aanvangshuurprijs
Voor de kantoorunit van 107 m² bedraagt de aanvangshuurprijs op maandbasis EUR 1.925,- exclusief BTW.
Voor de kantoorunit van 170 m² bedraagt de aanvangshuurprijs op maandbasis EUR 3.050,- exclusief BTW.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

BTW clausule
De genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
Huurprijsaanpassing
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidstelling
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de servicekosten en verschuldigde omzetbelasting.

Huurtermijn(en)
De overeenkomst wordt afgesloten voor 5 jaar te verlengen met telkens 5 jaar.

Opzegging
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in acht neming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

Aanvaarding
In overleg.

Servicekosten
Het voorschotbedrag aan servicekosten bedraagt EUR 36,- exclusief BTW per m² op jaarbasis.

In het bedrag aan servicekosten is begrepen:
- het gas-, water- en elektaverbruik inclusief vastrecht, betreffende de individuele ruimte en pro rata de algemene ruimte(n);
- belastingen en/of heffingen, als waterschapslasten, rioolrecht en watersysteemheffing (voor zover
deze niet rechtstreeks worden aangeslagen);
- glasbewassing;
- de schoonmaakkosten ter zake van de algemene ruimten;
- onderhoud, controle en/of keuring van gebouwgebonden installaties, waaronder de verwarmings-, de luchtbehandelings-, en de brandmeldinstallatie;
- schoonmaak daken, goten en HWA’s;
- ongediertebestrijding;
- 6% administratiekosten over de hierboven omschreven bijkomende leveringen en diensten.

Nacalculatie van het voorschotbedrag geschiedt jaarlijks achteraf volgens de in de Algemene Bepalingen behorende tot de huurovereenkomst vermelde voorschriften.

Verhuurder is gerechtigd om de genoemde levering van zaken en diensten naar soort en omvang te wijzigen of te laten vervallen, wanneer zich een omstandigheid voordoet die een correctie rechtvaardigt.

Aanvullende leveringen en diensten
Naast het hierboven omschreven pakket aan bijkomende leveringen en diensten, worden zaken als gebouwbeveiliging (sluitrondes en alarmopvolging), alsmede betreffende het tuin- en terreinonderhoud collectief geregeld. Hiervoor een voorschotbedrag verschuldigd ten bedrage van EUR 10,00 exclusief BTW per m² op jaarbasis.

Internet aansluitingen
Desgewenst kan gebruik worden gemaakt van het in het gehuurde aanwezige datanetwerk met internetabonnement. Hiervoor zijn in het gebouw o.a. glasvezellijnen aanwezig.

Voor het gebruik van de data-aansluitingen met bijbehorend abonnement is een additionele vergoeding verschuldigd.

Bijzondere bepalingen
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor het verkrijgen van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen in of aan het gehuurde, doch beperkt tot de hiervoor bestemde mogelijkheden.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten.

Het is niet toegestaan om in de gemeenschappelijke en/of algemene ruimten reclameartikelen, promotiemateriaal en/of andere zaken of goederen te stallen en/of te etaleren, noch tijdelijk, noch permanent.

Huurovereenkomst (ROZ)
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ 2015) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder kan gebruik maken van standaard verhuurdersaanpassingen.

Gunning
De verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor.

Disclaimer
De informatie uit deze brochure is met zorg vervaardigd. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar

Locatie

Map Data
Map data ©2019 Google
Map DataMap data ©2019 Google
Map data ©2019 Google

Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266