fbpx

Hilversum – Verlengde Zuiderloswal 8

Verlengde Zuiderloswal 8

HILVERSUM
Soort object:
Bedrijfsruimte
Oppervlakte:
652 m2
In units vanaf:
378 m2
€ 39.500,00
per jaar excl. BTW
verhuurd

Omschrijving

TE HUUR AANGEBODEN showroom-/bedrijfsruimte met kantoor op de parterre en 1e verdieping gelegen, ter grootte van ca. 515 m² aan de Verlengde Zuiderloswal 8 te Hilversum. Deze bijzonder representatieve bedrijfsruimte is in 2012 volledig verbouwd, waarbij gebruik is gemaakt van hoogwaardige materialen en wordt momenteel gebruikt als showroom met kantoorruimte en magazijn.

Het bedrijventerrein kent een goede bereikbaarheid en heeft een directe aansluiting op de N-201 richting Rijksweg A2 (Utrecht-Amsterdam) en Rijksweg A27 (Utrecht-Almere).

OPLEVERINGSNIVEAU
De showroom met kantoorruimte en magazijn wordt opgeleverd in de huidige staat, inclusief onder meer de navolgende voorzieningen:
- vaste kasten*;
- databekabeling (geen garantie op de werking ervan)*;
- lamellen en overige raamdecoratie*;
- systeemplafonds met inbouwlampen en hanglampen (waarvan de kantoorruimte
is v.v. automatische verlichting)*;
- vloerafwerking deels bestaande uit tegelvloer en deels PVC (BG) en vloerbedekking
(1e verd.)*;
- pantry (BG) v.v. koelkast*;
- automatische schuifdeuren*;
- centrale verwarming middels vloerverwarming;
- luxe keuken (1e verd.) v.v. vaatwasser, koelkast, kookplaat en koel-
/vriescombinatie*;
- 4 x gemeenschappelijk toilet;
- scheidingswanden*;
- alarm (ter overname);
- toegangscontrole (deuren) van het merk SALTO (ter overname).

De middels (*) aangeduide zaken en voorzieningen worden ‘om niet’ en in de huidige technisch fysieke staat beschikbaar gesteld. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoording ten aanzien van deze zaken of voorzieningen. De kosten van onderhoud en herstel van deze zaken komen voor rekening van huurder.

BESTEMMING
Het object valt onder het bestemmingsplan “Vreelandseweg”, dat is vastgesteld op 4 september 2013.
De enkelbestemming is: Bedrijventerrein -1

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting en servicekosten.

PARKEREN
Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein beschikbaar (6 plaatsen).

AANVANGSHUURPRIJS
De aanvangshuurprijs voor de bedrijfsruimte bedraagt € 39.500,-- per jaar, excl. BTW en servicekosten.

SERVICEKOSTEN
Het voorschotbedrag op de servicekosten bedragen € 150,-- per maand, excl. BTW, op basis van nacalculatie. Het dienstenpakket bestaat o.a. uit:
- Onderhoud verwarmingsinstallaties / c.v. ketel
- Onderhoud overheaddeur
- Onderhoud elektrische schuifdeur
- Schoonmaakkosten beglazing buitenzijde
- Onderhoud brand-/ontruimingsinstallatie
- Onderhoud buitenterrein/parkeerplaatsen.

Huurder zal zelf zorgdragen voor afsluiten van de leveringscontracten t.b.v. communicatieve diensten, energie en water. Afrekening van de energie geschiedt middels tussenmeters.

BTW CLAUSULE
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

HUURPERIODE
5 jaar met mogelijkheid voor verlenging met 5 jaar.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 maanden.

AANVAARDING
In overleg.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ januari 2015) voor bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230 BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen. Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten.

Contactpersoon

Isabelle Smink


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266