fbpx

Hilversum – Zuidermeent 2

Zuidermeent 2

Hilversum
Soort object:
Winkelruimte
Oppervlakte:
194 m2
In units vanaf:
194 m2
€ 149,00
per vierkante meters per jaar excl. BTW
verkocht

Omschrijving

Buurtwinkelcentrum Meenterf
De winkel is markant gelegen aan de entree van de winkelpassage 'Meenterf' in de Hilversume Meent. In het moderne, recent gerenoveerde buurtwinkelcentrum zijn naast de bakkerij, slager en groenteboer onder meer een supermarkt van Albert Hein gevestigd en een drogisterij van de winkelketen Trekpleister. Het buurtwinkelcentrum Meenterf heeft daarmee een sterke wijkfunctie in de Hilversumse Meent. De woonwijk telt totaal circa 4.100 inwoners.

Vloeroppervlak
De hoekwinkel kent een bruto vloeroppervlak van totaal circa 194 m² in combinatie met een winkelpui van maar liefst circa 21 m².
Tevens voorziet de winkel in een entree aan de straatzijde, alsmede aan de zijde van de passage en bestaat de mogelijkheid tot bevoorrading van de winkel aan de achterzijde.

Opleveringsniveau
Het winkel wordt als 'casco' verhuurd, waarbij de navolgende voorzieningen aanwezig zijn:
- winkelpui;
- vloerafwerking;
- plafond met verlichtingsarmaturen;
- pantry;
- warmtegordijn;
- cv-ketel;
- rolluiken (2x);
- toilet.

Parkeergelegenheid
Op het naastgelegen parkeerterrein zijn voldoende openbare parkeerplaatsen (onbetaald) aangelegd ten behoeve van de bezoekers aan het winkelcentrum.

Aanvangshuurprijs
De aanvangshuurprijs bedraagt EUR 149,50 exclusief BTW per m² op jaarbasis.

BTW
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
Heeft u vanuit uw onderneming geen recht op het in vooraftrek nemen van de BTW, doordat uw bedrijf of organisatie niet voor 90% of meer aan BTW belaste prestaties verricht, laat het ons dan weten.

Huurbetaling
De huurbetalingsverplichting dient per maand vooruit betaald te worden voldaan.

Servicekosten
Niet van toepassing.
Als huurder kunt u zelf leveringscontracten afsluiten ten behoeve van de levering van onder meer energie en bijvoorbeeld de diverse communicatieve diensten.

Huurtermijn(en)
5 (vijf) jaar te verlengen met telkens 5 (vijf) jaar.
Het hanteren van afwijkende huurperioden is bespreekbaar.

Opzegging
Er wordt een opzegtermijn gehanteerd van 12 (twaalf) maanden.

Aanvaarding
Het object is in overleg tussen partijen te aanvaarden.

Zekerheidsstelling
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een waarborgsom of bankgarantie verlangd ter grootte van 3 (drie) maanden huurbetalingsverplichting en de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Huurprijsindexering
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in september 2012 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

Bestemming
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘De Meent’ kent aan de (bedrijfsmatig) onroerende zaak de bestemming “Centrum” toe. Op grond van de geldende planregels kan de ruimte derhalve worden aangewend ten behoeve van o.a. de functies:
- detailhandelsdoeleinden;
- dienstverlening voor zover deze een publieksfunctie bezitten, uitsluitend op de begane grond;
- horeca, behorende tot categorie A en B van de in de bijlage bij deze regels opgenomen 'Staat van Horeca-activiteiten', uitsluitend op de begane grond, met een maximaal gezamenlijk bedrijfsvloeroppervlak van 400 m2;
- maatschappelijke activiteiten;
- bedrijven behorende tot categorie 1 van de in de bijlage bij deze regels opgenomen 'Staat van Bedrijfsactiviteiten', uitsluitend op de begane grond, met een maximaal gezamenlijke bedrijfsvloeroppervlakte van 250 m2;
- een onderneming in de creatieve industrie;.

Energieprestatie
Energielabel B

Nadere informatie
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor het verkrijgen en behouden van (eventueel) van overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde uit te kunnen oefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De genoemde metrages zijn met zorg berekend. Aan een eventueel verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte kunnen geen der partijen enig recht ontlenen.

Gunning
De verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor.

Disclaimer
De informatie uit deze brochure is met zorg vervaardigd. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266