fbpx

Kortenhoef – Moleneind 23

Moleneind 23

Kortenhoef
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
108 m2
In units vanaf:
108 m2
€ 995,00
per maand excl. BTW
verhuurd

Omschrijving

Bij Jachthaven Kortenhoef aan de Moleneind 23 bieden wij een op de 1e verdieping gelegen kantoorruimte te huur aan ter grootte van ca. 108 m2. De kantoorruimte maakt onderdeel uit van een nieuw bedrijfspand (bouwjaar 2015), kent een hoogwaardig afwerkingsniveau en beschikt over een ruim parkeerterrein met voldoende parkeergelegenheid.

Het is tevens mogelijk om een deel van de showroom (begane grond), alsmede een deel van de opslag-/bedrijfsruimte (begane grond) in overleg erbij te huren.

OPLEVERINGSNIVEAU
De kantoorruimte zal worden opgeleverd in de huidige staat ‘as-is’, onder andere voorzien van:
- gemeenschappelijke entree met toilet en trapopgang;
- pantryvoorziening (incl. vaatwasser en koelkast);
- toiletvoorziening;
- vloerverwarming;
- basis verlichting;
- 3 tot 4 datavoorzieningen (in de vloer);
- alarminstallatie;
- intercominstallatie.

HUURPRIJS
De huurprijs bedraagt € 995,-- per maand, excl. BTW en servicekosten.

BEREIKBAARHEID / LOCATIE
Goed bereikbaar per auto via de Vreelandseweg van Hilversum naar Kortenhoef (ca. 5/10 min), gelegen op circa 15 minuten van de Rijksweg A27. De A2 richting Amsterdam – Maarssen is per auto met 10 min te bereiken. Via de Moleneind – Horndijk bent u eveneens binnen 5 min in (oud) Loosdrecht.

SERVICEKOSTEN
Er is een voorschotbedrag op de servicekosten verschuldigd ter grootte van € 250,-- per maand (excl. BTW) t.b.v. de navolgende leveringen en diensten:
- gas, water- elektraverbruik incl. vastrecht;
- onderhoud buitenterrein;
- glasbewassing;
- Schoonmaak gezamenlijke ruimtes, trappenhuis;
- schoonmaken dakgoten.

HUURTERMIJN
In overleg. Bij voorkeur twee (2) jaar.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn, welke in overleg nader bepaald zal worden.

AANVAARDING
Beschikbaar: op korte termijn bespreekbaar.

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

BTW CLAUSULE
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ 30-01-2015) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen. Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever. Deze documentatie kan derhalve niet als een aanbieding worden beschouwd.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.
Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.
De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten.

Contactpersoon

Isabelle Smink

Locatie

Map Data
Map data ©2019 Google
Map DataMap data ©2019 Google
Map data ©2019 Google

Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266