fbpx

Loosdrecht – Industrieweg 14G,H,P

Industrieweg 14G,H,P

LOOSDRECHT
Soort object:
Bedrijfsruimte
Oppervlakte:
579 m2
In units vanaf:
164 m2
€ 1.295,00
per maand excl. BTW
€ 219.500,00
kosten koper excl. BTW
verkocht

Omschrijving

Gelegen in het bedrijvencomplex 'KeyPoint' in Nieuw-Loosdrecht zeer representatieve bedrijfs-/showroomunits van totaal 478 m² b.v.o. verdeeld over de parterre en de verdieping en met totaal circa 6 parkeerplaatsen (maaiveld).

De showroom, van origine bestaande uit drie individuele bedrijfsunits (14H, 14P en 14G), kent een hoogwaardig en compleet voorzieningenniveau en is multifunctioneel aanwendbaar.

Industrieweg 14E
Verkocht.

Industrieweg 14H
Deze hoogwaardige bedrijfsunit (annex showroom) kent een bruto vloeroppervlak van totaal ca. 164 m², verdeeld over de parterre van ca. 82 m² en de verdiepingsvloer van ca. 82 m².

De bedrijfsunit, met totaal 2 (twee) parkeerplaatsen, wordt te huur aangeboden voor EUR 1.295,- exclusief BTW op maandbasis en is te koop voor EUR 219.500,- k.k.

Industrieweg 14P en 14G
De twee, in de combinatie aangeboden, hoogwaardige bedrijfsunits (annex showroom) kennen een gezamenlijk bruto vloeroppervlak van totaal ca. 315 m², verdeeld over de parterre van ca. 164 m² en de verdiepingsvloer van ca. 151 m².

De beide units, met totaal 4 (vier) parkeerplaatsen, worden te huur aangeboden voor EUR 2.595,- exclusief BTW op maandbasis en zijn te koop voor EUR 439.000,- k.k.

NEN 2580
Het hierboven genoemde vloeroppervlak van de units 14H, 14P en 14G is conform de verkregen opgaaf volgens een NEN 2580 (meet)rapport.

Opleveringsniveau
De bedrijfsunits worden opgeleverd naar het principe van as is, where is', waarbij de tot showroom verbouwde units (14H, 14P en 14G) luxueus zijn afgewerkt en voorzien van onder meer:
- overheaddeuren (breedte 3.50 x hoogte 3,50), totaal 3 stuks;
- pantry;
- toiletten;
- gas c.v. installatie met radiatoren;
- alarminstallatie met brandmelders;
- wand- en plafondafwerking (deels) voorzien van opbouwverlichting.

Aanvangshuurprijs (betaalverplichting)
De eerst huurbetaling bestrijkt een periode van totaal 3 (drie) maanden, waarna deze telkens per maand vooruit dient te worden voldaan.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidstelling
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een waarborgsom te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

Servicekosten
Niet van toepassing.
Huurder dient dienovereenkomstig voor eigen rekening zorg te dragen voor het afsluiten van leveringscontracten voor onder meer nutsvoorzieningen en communicatieve diensten.

BTW clausule
De in deze documentatie genoemde huurprijzen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

Huurperiode
De huurovereenkomst wordt afgesloten voor de duur van 5 (vijf) jaar te verlengen met een aansluitende periode van telkens 5 (vijf) jaar.

Opzegging
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

Aanvaarding
In overleg.

Energieprestatie
Informatie volgt.

Huurovereenkomst
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ januari 2015) voor bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230 BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard aanpassingen.

Bestemmingsplan
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Kernen Ankeveen, Kortenhoef en Nieuw Loosdrecht”, door de gemeente Wijdemeren vastgesteld op 27 september 2012, kent aan het gebouw de bestemming ‘Bedrijf’.

Bijzondere bepalingen
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten.

Gunning voorbehouden
Onze opdrachtgever behoudt zich het recht van gunning voor.

Disclaimer
De in deze documentatie vermelde informatie is met zorg samengesteld. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266