fbpx

Loosdrecht – Industrieweg 16B en D

Industrieweg 16B en D

LOOSDRECHT
Soort object:
Bedrijfsruimte
Oppervlakte:
701 m2
In units vanaf:
676 m2
€ 4.250,00
per maand excl. BTW
verhuurd

Omschrijving

Te huur aangeboden bedrijfsobject, thans in gebruik t.b.v. een garagebedrijf met showroom, werkplaats en opslagruimte aan de Industrieweg 16 te Nieuw Loosdrecht. De verhuurbare vloeroppervlakte omvat ca. 700 m² met ruime parkeergelegenheid op eigen terrein (ca. 9 plaatsen). De vrije hoogte varieert van ca. 4.80 tot ca. 5 m.

De bedrijfsruimten verkeren in een representatieve staat van onderhoud en worden in de huidige (casco) staat opgeleverd, inclusief 'basis' installaties, waarbij - indien gewenst - enkele zaken van de huidige huurder kunnen worden overgenomen.

OPPERVLAKTEN (V.V.O.)
16 B - 498 m² & 16 D - 203 m² (totaal 701 m²) + 9 P

HUURPRIJS
16 B en D Huurprijs € 4.250,-- per maand, excl. BTW;

BENZINEPOMP
De benzinepomp in de huidige situatie zal worden omgezet naar een onbemande pomp onder de naam OK Express, waarbij er een compleet nieuwe luifel met installaties zal worden gerealiseerd. De huidige shop zal worden gesloopt. In verband met bevoorrading door de benzineleverancier, zal eens in de zoveel dagen kortstondig gebruik worden gemaakt van de inrit aan de rechterzijde van het perceel. Het achterterrein blijft evenwel te allen tijde bereikbaar, namelijk via het naburige perceel Industrieterrein 18 (recht van overpad).

BEREIKBAARHEID
Het industrieterrein van Loosdrecht, nabij de Pandahallen en vele andere bedrijven heeft een uitstekende aansluiting op de N-417 richting de Rijksweg A27 (Utrecht – Almere).

OPLEVERINGSNIVEAU
NR. 16 B
Het geheel wordt opgeleverd inclusief ondermeer:
• kantoorruimte met airconditioning;
• alarminstallatie met wegrijdblokkering;
• wasgelegenheid;
• toiletgroep;
• krachtstroom;
• vloeistof dichte vloer;
• 3 x overheaddeur (elektrisch bedienbaar);
• verwarming middels gasheaters en gas c.v.;
• berging.

NR. 16 D
• overheaddeur handmatig;
• dakisolatie;
• heater.

BESTEMMING
De huidige bestemming betreft “Bedrijfsdoeleinden”. Volgens deze bestemming zijn toegestaan bedrijfsactiviteiten tot en met categorie 3.2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten. Meer informatie beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.

BTW CLAUSULE
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

SERVICEKOSTEN
Niet van toepassing. Huurder draagt zelf zorg voor de levering van energie en water, alsmede ten behoeve van communicatieve diensten.

HUURPERIODE
De huurperiode zal in overleg tussen partijen worden bepaald, waarbij de voorkeur van verhuurder uitgaat naar langere termijn.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 maanden.

AANVAARDING
In overleg.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ juli 2003) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten.

Contactpersoon

Isabelle Smink


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266