fbpx

Loosdrecht – ’t BreukeleveenseMeentje 4b.g.

't BreukeleveenseMeentje 4b.g.

Loosdrecht
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
20 m2
In units vanaf:
20 m2
€ 485,00
per maand excl. BTW
verhuurd

Omschrijving

Te huur aangeboden kantoorruimte in de verkoophaven van ‘De Valk yacht brokers’ in Loosdrecht ter grootte van in totaal ca. 20 m² (v.v.o.) met eigen entree en een parkeerplaats op eigen terrein.

De kantoorruimte is gelegen op de begane grond en heeft gezamenlijk gebruik van de toiletgroep met de overige gebruikers van de jachthaven.

Er is geen NEN-2580 meetrapportage aanwezig.

PARKEREN
Het gebruik van een eigen parkeerplaats is bij de huurprijs inbegrepen.

OPLEVERINGSNIVEAU
De oplevering geschiedt in de huidige staat ‘as-is’, inclusief de navolgende voorzieningen:
• basisverlichting;
• huidige vloerafwerking middels laminaat*;
• gas c.v. ketel met radiatoren (gedeeld);
• toilet (begane grond en gedeeld).

BESTEMMING
Het object is bestemd voor het gebruik als kantoorruimte.

AANVANGSHUURPRIJS
De aanvangshuurprijs voor de kantoorkamer bedraagt € 485,- per maand All in, excl. BTW.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

SERVICEKOSTEN
Huurder zal zelf zorg dragen voor de levering van communicatieve diensten.

HUURPERIODE
Flexibele termijnen bespreekbaar.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 6 maanden.

AANVAARDING
In overleg, kan snel.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ februari 2015) voor bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230 BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever.

Contactpersoon

Toine Born
Bedrijfsmakelaar


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266